Press Release

BUREAU VERITAS MỞ RỘNG CÁC DỊCH VỤ AN NINH MẠNG VỚI SECURA

Jan. 26 2021

Với việc sở hữu phần lớn cổ phần của Secura, đơn vị chuyên gia an ninh mạng, Bureau Veritas đã có cho mình một sự bổ sung tốt nhất vào chuỗi dịch vụ đánh giá sự phù hợp an ninh mạng.

Bureau Veritas đã hoàn tất việc mua lại Secura B.V. (bắt đầu với việc nằm giữ phần lớn cổ phần), một công ty dịch vụ độc lập chuyên về các dịch vụ an ninh mạng. Secura sẽ là nền tảng trong chiến lược an ninh mạng của Bureau Veritas.

Trong thị trường tuân thủ mới đầy hứa hẹn này, Secura là một công ty an ninh mạng được công nhận với định hướng mạnh mẽ đối với các hoạt động của lĩnh vực Thử nghiệm, Đánh giá và Chứng nhận ( Testing, Inspection, Certification - TIC). Secura cung cấp các dịch vụ kiểm tra, đánh giá, đào tạo và chứng nhận bảo mật bao gồm con người, tổ chức và công nghệ (mạng, hệ thống, ứng dụng và dữ liệu).

secura logo

Được thành lập vào năm 2000 tại Hà Lan, Secura có 100 nhân viên đặt tại hai trung tâm công nghệ ở Eindhoven và Amsterdam. Công ty phục vụ cơ sở khách hàng quốc tế đa dạng và hoạt động trong tất cả các lĩnh vực, tập trung vào các thị trường công nghệ, năng lượng, công nghiệp, ô tô, tài chính, công cộng và chăm sóc sức khỏe.