Trust in your world 3D Map

News

Bureau Veritas ra mắt

bản đồ 3D 

Trust In Your World!

Mar. 15 2022

Mỗi ngày, 80.000 BV Trust Makers (người Tạo dựng Niềm tin) của chúng tôi ở 140 quốc gia với chuyên môn sâu rộng của mình đã và đang hỗ trợ khách hàng đáp ứng các thách thức về chất lượng, sức khỏe và an toàn, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.

Bạn đã bao giờ khám phá một thành phố với sự bền vững là cốt lõi của mọi hoạt động? Hãy thử khám phá bản đồ 3D Trust In Your World của chúng tôi! Bạn sẽ được tham quan từ trang trại đến cảng tàu, xuyên qua trung tâm thành phố và lướt qua các khách sạn.

Khám phá cách Bureau Veritas hỗ trợ cho khách hàng của chúng tôi thực hiện, đo lường và đạt được các mục tiêu bền vững thông qua dòng dịch vụ BV Green Line của chúng tôi.