Bureau Veritas chứng nhận ISO 13485 Việt Á

News

Bureau Veritas thông tin về việc cung cấp chứng nhận cho Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á

Dec. 31 2021

Bureau Veritas Certification Việt Nam khẳng định việc cấp Giấy chứng nhận EN ISO 13485:2016 cho Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á được thực hiện theo đúng quy định và phù hợp với yêu cầu của các tiêu chuẩn quốc tế

Trong công văn số 3788/TĐC-HCHQ ngày 22/12/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn và Đo lường chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu Bureau Veritas Certification Việt Nam cung cấp thông tin về việc đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 13485:2016 cho Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Ngày 24/12/2021, Bureau Veritas Certification Việt Nam đã gửi công văn phúc đáp số CER139 khẳng định quy trình đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á ngày 29/8/2019 được thực hiện bởi các chuyên gia quốc tế đủ năng lực và tuân thủ chặt chẽ theo các tiêu chuẩn quốc tế ISO 17021, IAF MD8, IAF MD9. Và phạm vi chứng nhận của Bureau Veritas Certification Việt Nam cho Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á không bao gồm bộ kit LightPower iVARSAR-CoV-2 1stRT-rPCR.

Bureau Veritas Certification Việt Nam không công khai thông tin chi tiết về việc cấp chứng nhận do tuân thủ cam kết bảo mật thông tin khách hàng. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác và cung cấp thông tin đầy đủ khi làm việc với các cơ quan chức năng liên quan.