sustainable award

News

GIẢI THƯỞNG VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VỚI SỰ HỖ TRỢ TỪ BUREAU VERITAS

Aug. 25 2020

Bureau Veritas rất vui mừng được hỗ trợ Nestlé SA đoạt giải thưởng về báo cáo Trách nhiệm Xã hội gần đây của họ, được công nhận bởi Corporate Register, đơn vị ghi nhận đánh giá Trách nhiệm Xã hội lớn nhất thế giới.

Báo cáo Creating Shared Value and Meeting our Commitments 2018 Progress report của Nestlé SA đã giành được giải thưởng cao nhất của Corporate Register, giải thưởng được trao cùng với sự đảm bảo từ một bên thứ ba độc lập giúp tăng thêm độ tin cậy cho báo cáo. Đây là lần thứ ba liên tiếp Nestlé SA, với sự hỗ trợ từ Bureau Veritas, đã giành được giải thưởng.

Dịch vụ Phát triển Bền vững của Bureau Veritas đã cung cấp những đánh giá độc lập trên phạm vi rộng cho Nestlé với mối quan hệ đối tác lâu dài, mỗi khi cung cấp sự đảm bảo cho các bên liên quan về tính chính xác, độ tin cậy và tính khách quan của thông tin được báo cáo.

Creating Shared Value and Meeting our Commitments 2018 Progress của Nestlé SA cũng được vinh danh là báo cáo tổng thể tốt nhất trong các giải thưởng.

Helen Medina, Giám đốc Quan hệ đối ngoại cao cấp từ Nestlé SA cho biết, “Chúng tôi rất vui mừng nhận được sự hỗ trợ liên tục từ Bureau Veritas và đảm bảo độc lập là yếu tố quan trọng của bất kỳ báo cáo nào chúng tôi xuất bản để đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc và độ tin cậy.”

Vishal Goel, Phó Giám đốc Phát triển Bền vững tại Bureau Veritas, cho biết: “Với đội ngũ các chuyên gia về phát triển bền vững, Bureau Veritas đưa ra ý kiến ​​khách quan về báo cáo bền vững để đảm bảo cho các bên liên quan rằng thông tin là chính xác và không có sai lệch.

“Phương pháp luận của chúng tôi kết hợp các phương pháp hay nhất đã được công nhận và chúng tôi liên tục xem xét và điều chỉnh các giao thức nội bộ của mình để phù hợp với các tiêu chuẩn và khuôn khổ hiện có, bao gồm Tiêu chuẩn đảm bảo AA1000, tiêu chuẩn GRI và tiêu chuẩn ISAE3000 để đánh giá thông tin phi tài chính.

“Chúng tôi rất vui mừng đã cung cấp dịch vụ này cho Nestlé theo tiêu chuẩn đảm bảo AA1000 trong một số năm và tất nhiên đã nhận được sự công nhận về chất lượng đảm bảo độc lập của chúng tôi cho báo cáo của Nestlé từ Corporate Register.”