Ecovadis_Platimun medal_Bureau_ Veritas_Sustainability

News

Hệ thống quản lý bền vững: Bureau Veritas nhận Huy chương Platinum từ EcoVadis

Sep. 3 2021

EcoVadis, một trong những nhà xếp hạng bền vững cho các hoạt động kinh doanh lớn nhất và đáng tin cậy nhất trên thế giới đã trao cho Bureau Veritas huy chương Bạch kim (Platinum), đây là mức bền vững cao nhất được trao cho một công ty, với số điểm 78/100 vào năm 2021. Kết quả này đưa Bureau Veritas vào danh sách Top 1 phần trăm công ty hàng đầu được EcoVadis đánh giá.

“Xếp hạng Bạch kim này là sự công nhận những cam kết của Bureau Veritas đối với tính bền vững thông qua các hoạt động và dịch vụ của mình. Nó thể hiện một cách hoàn hảo sự phù hợp của chiến lược CSR của Bureau Veritas và cam kết mạnh mẽ để hành động có trách nhiệm nhằm Tạo Dựng Một Thế Giới Tốt Đẹp Hơn." Marc Boissonnet, Phó Chủ tịch Điều hành Tập đoàn về Các vấn đề Doanh nghiệp và Bền vững cho biết.

Với tư cách là một Công ty từ Doanh nghiệp đến Doanh nghiệp với Xã hội, Bureau Veritas hướng tới mục tiêu trở thành một công ty gương mẫu về tính bền vững trong nội bộ và trở thành một hình mẫu cho ngành trong lĩnh vực này. Đồng thời, thông qua BV Green Line, chúng tôi cũng cam kết hỗ trợ khách hàng khi họ thực hiện các chiến lược bền vững của mình bằng sự minh bạch và niềm tin vào chúng tôi.