04 NGUYÊN NHÂN CHÍNH DẪN ĐẾN HOẠT ĐỘNG 5S CHƯA HIỆU QUẢ

News

Lý do áp dụng phương pháp 5S tại doanh nghiệp chưa hiệu quả

Sep. 5 2023

Thuật ngữ 5S (Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu, Shitsuke) trong các công ty sản xuất đã trở nên quen thuộc và phổ biến suốt nhiều năm nay ở thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, để nói 5S phát huy hiệu quả tối đa và rực rỡ giống như người Nhật đã làm, thì thực sự doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề cần bàn tới.

Làm thế nào để 5S phát huy được sức mạnh nội tại của nó, không còn là thứ “nguyên tắc trên giấy”, gây ra nhiều phiền phức tốn kém, cồng kềnh quy trình?

Làm thế nào để dựa vào 5S chúng ta loại bỏ lãng phí, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc cống hiến vào lợi nhuận của công ty?

Chắc rằng, không ít doanh nghiệp đã được đào tạo, phổ biến, thấu hiểu lý thuyết nhiều về 5S nhưng vẫn chưa thực sự trả lời được các câu hỏi trên. Chúng ta chỉ thấy gần như các doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay áp dụng 5S mới chỉ thành công ở mức độ làm sạch sẽ, gọn gàng nơi làm việc, thực hiện chỉ mang tính phong trào.

VẬY NGUYÊN NHÂN DO ĐÂU?

Trước tiên, ngay xuất phát điểm quyết định thực hiện 5S của các doanh nghiệp đã không vững chắc, do chưa rõ mục tiêu, quyết tâm và định hướng áp dụng. Các cấp lãnh đạo rối ren giữa việc lựa chọn và phân vân giữa việc quyết tâm dùng 5S mang lại lợi ích, hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp nhưng lại chùn chân vì thấy chi phí phải đầu tư lớn. Sau cùng, chỉ làm lưng chừng, bỏ ngỏ.

Thứ hai, cách tiếp cận 5S vẫn còn rập khuôn. Do không hiểu sâu về 5S, chúng ta mang 5S về áp dụng cho doanh nghiệp mình một cách máy móc và chung chung mà chưa thực sự hiểu rằng cần xác định năng lực, nguồn lực hiện tại của mình, vạch ra mục tiêu, mức độ mong muốn đạt được của doanh nghiệp mình một cách cụ thể, dài hạn theo từng cấp độ nhất định. Tương ứng với từng cấp độ, mục tiêu đó hoạch định ra những công việc phải làm, phương pháp nào thực hiện, phân công nhiệm vụ rõ ràng theo từng khu vực, phòng ban nhỏ, và kiểm tra đánh giá mức độ đạt được rõ ràng.

Thứ ba là chưa thực sự sống cùng 5S. 5S vẫn chỉ tồn tại trong doanh nghiệp ở văn bản, chỉ thị, các bức khẩu hiệu dán trên tưởng, lời hô hào. Nhưng trong thực hành 5S, nếu chúng ta không thể hiện vai trò đi đầu, không làm gương, không tự giác, không dành thời gian để vào hiện trường ngay từ cấp lãnh đạo, thì dù có áp đặt hoặc cưỡng chế thì cũng khó thành công.

Thứ tư là phương pháp tiếp cận và triển khai thực hiện 5S còn vội vàng. Cũng một phần vì cảm thấy chi phí đầu tư cao, vì vậy hình thành tư duy mong muốn có kết quả sớm, nhanh chóng.  Cụ thể, nền tảng về 5S vẫn hạn chế, nhận thức của nhân viên vẫn đang trong giai đoạn sơ khai, nhưng khi áp dụng lại muốn nhanh chóng có kết quả, áp đặt mục tiêu lớn, thay đổi đột ngột... tạo ra cảm giác áp đặt, bí bức, 5S trở thành gánh nặng cho nhân viên và thiếu tính bền vững. Nó sẽ chỉ như những đợt sóng biển trào lên rồi lại chìm xuống.

Tổng hợp lại các nguyên nhân trên, chúng ta nhận thấy rằng, ngoài quyết tâm và đường lối rõ ràng của ban lãnh đạo, thì việc phổ biến kiến thức về 5S một cách bài bản, có chiều sâu là vô cùng cần thiết.

Nhưng hiện nay, nhiều doanh nghiệp sau khi thuê các đơn vị đào tạo bên ngoài để huấn luyện, hướng dẫn phương pháp thực hiện, sau đó để nội bộ vận hành duy trì thì chỉ có hiệu quả một quãng thời gian. Đến một giai đoạn nào đó thì cứ loanh quanh mãi không có đầu ra tiếp, không biết làm gì để tốt hơn, không biết cách cải tiến.

Bureau Veritas với 200 năm kinh nghiệm sẽ tạo ra sự khác biệt khi Đào tạo, Hướng dẫn và Định hướng 5S cho doanh nghiệp một cách rõ ràng. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia kỳ cựu, dạn dày kinh nghiệm, phong phú góc nhìn vì đã đồng hành 5S với rất nhiều doanh nghiệp trong đa dạng ngành nghề.