BVAccor

News

TẬP ĐOÀN ACCOR HỢP TÁC CÙNG TẬP ĐOÀN BUREAU VERITAS
TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN TÁI KHỞI ĐỘNG KINH DOANH

May. 4 2020

Tập đoàn Accor hợp tác cùng Tập đoàn Bureau Veritas phát triển chương trình chứng nhận, dựa trên các biện pháp an toàn vệ sinh, tiến hành cho việc tái khởi động kinh doanh trong ngành Dịch vụ khách hàng và Nhà hàng.

Tập đoàn Accor, là một đơn vị hàng đầu toàn cầu trong ngành Dịch vụ khách hàng (hospitality) và tập đoàn Bureau Veritas, nhà cung cấp dịch vụ thử nghiệm, đánh giá và chứng nhận hàng đầu thế giới, đã hợp tác để phát triển một chương trình chứng nhận rằng các tiêu chuẩn an toàn và quy trình làm sạch phù hợp đã đạt được để cho phép các doanh nghiệp có thể tái kinh doanh.

Franck GERVAIS, Giám đốc điều hành Accor tại Châu Âu, cho biết: "Đón tiếp, bảo vệ và chăm sóc người khác là DNA của Accor và là trung tâm của những gì chúng tôi làm. Ngày nay, hơn bao giờ hết, nhân viên, khách hàng và đối tác của chúng tôi cần được trấn an. Với tư cách là đơn vị hàng đầu châu Âu trong ngành Dịch vụ khách hàng, chúng tôi có trách nhiệm dự đoán các nhu cầu và đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và an toàn bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất. để mở rộng nó cho tất cả các bên liên quan.

Jacques POMMERAUD, Giám đốc điều hành Bureau Veritas Châu Phi & Pháp, cho biết thêm: Trong gần 200 năm, nhiệm vụ của Bureau Veritas là tạo dụng một thế giới của lòng tin. Với nhãn chương trình chứng nhận này, ngày nay chúng ta có khả năng đáp ứng những kỳ vọng mới của xã hội về sức khỏe và sự an toàn. Chương trình này sẽ đóng góp cho ngành Dịch vụ khách hàng và nhà hàng mở cửa trở lại với sự tự tin. Chúng tôi tự hào được làm việc với tập đoàn Accor, lúc đầu ở Pháp và sau đó là ở tất cả các nước châu Âu. Cách tiếp cận này sẽ mang lại lợi ích cho toàn bộ ngành vì mọi công ty đều có thể yêu cầu được chứng nhận bởi Bureau Veritas.

Chương trình chứng nhận sẽ bao gồm cả chỗ ở và dịch vụ ăn uống, và sẽ thiết lập các tiêu chuẩn vệ sinh áp dụng cho tất cả các Tổ chức khách sạn cũng như các chuỗi và khách sạn độc lập khác. Dự án được thực hiện với sự hợp tác của các bác sĩ và nhà dịch tễ học, và đã được phát triển với sự hợp tác của các chủ sở hữu và hiệp hội thương mại của Accor, như UMIH, GNC và GNI.

Dự án sẽ được chia sẻ vào tuần tới trong Liên minh Du lịch Pháp cũng như với các bộ liên quan (Bộ Du lịch, Y tế và Lao động Pháp) để họ tích cực tham gia - và xác nhận - các tiêu chuẩn được khuyến nghị. Các đề xuất cụ thể sẽ được đệ trình, ở Pháp và sau đó là ở châu Âu, tới các chính phủ, các bộ và ủy ban liên quan để nới lỏng các biện pháp khóa máy.

Cụ thể, đầu ra của nỗ lực này sẽ là một hướng dẫn vận hành dành cho tất cả các bên liên quan trong ngành Dịch vụ khách hàng, cho phép họ áp dụng chặt chẽ khuyến nghị về sức khỏe và an toàn của chính phủ và các tổ chức có thẩm quyền (WHO, Bộ Y tế, v.v.), cả trong không gian phục vụ khách, văn phòng và không gian phục vụ ăn uống. Khách hàng châu Âu sẽ có thể kiểm tra trên một trang web dành riêng của Bureau Veritas, trước khi họ đặt phòng ở lần tiếp theo xem có khách sạn hay nhà hàng nào được chứng nhận bởi Bureau Veritas hay không.