understand iso 45001

News

TÌM HIỂU ISO 45001 

Sep. 1 2020

Đến tháng 9 năm 2021, tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp OHSAS 18001 sẽ được thay thế bằng ISO 45001.

Được thiết kế để giúp các tổ chức thuộc mọi quy mô ngăn ngừa chấn thương và bệnh tật liên quan đến công việc, tiêu chuẩn mới có một số thay đổi, bao gồm các yêu cầu về lập kế hoạch và đánh giá rủi ro chi tiết hơn. Nó cũng tiến xa hơn OHSAS 18001 trong việc giải quyết các rủi ro tại nơi làm việc hiện đại và nhấn mạnh vai trò của người lao động trong việc xác định các mối nguy tiềm ẩn. Chúng bao gồm những nguy cơ ít rõ ràng hơn như chấn thương do căng thẳng lặp đi lặp lại, những nguy hiểm về tâm lý như kiệt sức.

Khi thời hạn chót để các tổ chức cập nhật hệ thống quản lý của họ để đáp ứng nhu cầu của ISO 45001, loạt bài viết mới của chúng tôi về quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cung cấp một cái nhìn chuyên sâu về tiêu chuẩn mới. Xem xét các điều khoản chính của nó để giúp làm sáng tỏ những thay đổi, hỗ trợ các tổ chức trong quá trình chuyển đổi để họ có thể bắt đầu hưởng lợi từ môi trường làm việc được cải thiện, ít rủi ro hơn nhằm bảo vệ con người và lợi nhuận.

KHÁM PHÁ ISO 45001

Bài viết này xem xét một điều khoản riêng của ISO 45001. Mỗi điều khoản của tiêu chuẩn mới đều kết hợp tư duy dựa trên rủi ro để khuyến khích hành động nhằm giảm chấn thương và bệnh tật tại nơi làm việc. Các điều khoản tuân theo Cấu trúc Cấp cao giống như các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác, giúp các công ty dễ dàng triển khai và kiểm tra nhiều hệ thống quản lý hơn. Do đó, đối với các nhà quản lý đang tìm cách áp dụng cách tiếp cận tích hợp đối với QHSE, ISO 45001 có thể được triển khai cùng với ISO 9001 (về chất lượng) và ISO 14001 (về quản lý môi trường).

Xem chi tiết TẠI ĐÂY 

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN NĂM 2020

Với vấn đề sức khỏe và an toàn được đặt lên hàng đầu trong các mối quan tâm của tổ chức vào năm 2020, việc có một cách tiếp cận toàn diện đối với các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp không còn là một lựa chọn. Việc phát triển một hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn mạnh mẽ và hoạt động đầy đủ, tuân thủ tiêu chuẩn mới chỉ đơn giản là có ý nghĩa kinh doanh tốt.

Việc áp dụng ISO 45001 tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý các rủi ro cụ thể của doanh nghiệp khi liên quan đến sức khỏe và an toàn. Nó giúp đảm bảo nhân viên được thông báo và nhận thức được vai trò của họ trong việc đảm bảo an toàn và phúc lợi; hỗ trợ giảm các sự cố tại nơi làm việc, chi phí thời gian chết và phí bảo hiểm; và có thể góp phần bảo vệ danh tiếng của tổ chức.

Bureau Veritas, một tổ chức chứng nhận được công nhận, cung cấp đào tạo và chứng nhận cho các tổ chức chuyển sang ISO 45001. Việc đào tạo và đánh giá chứng nhận cũng có thể được thực hiện từ xa. Chứng nhận với Bureau Veritas cho phép các tổ chức được quốc tế công nhận không chỉ về tiêu chuẩn cao về quản lý an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc và sự cống hiến cho phúc lợi của người lao động, mà còn cam kết của họ về sự xuất sắc trong việc làm đó.

KHÁM PHÁ CÁC DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN CỦA CHÚNG TÔI