tisax 1

TISAX® - BẢO MẬT THÔNG TIN CHO SẢN XUẤT Ô TÔ

Số hóa trong lĩnh vực ô tô đang thúc đẩy nhu cầu quản lý an ninh thông tin chủ động và mạnh mẽ. Chứng nhận TISAX® (Giao dịch Đánh giá Trao đổi An toàn Thông tin Đáng tin cậy) của Bureau Veritas cho phép bạn đáp ứng các yêu cầu của ngành và chứng minh cho người tiêu dùng thấy rằng bạn coi trọng việc bảo vệ dữ liệu.

Mỗi ngày, một lượng lớn dữ liệu được tạo ra và trao đổi trong ngành công nghiệp ô tô trong suốt vòng đời, từ thiết kế và thử nghiệm, đến thẩm định, được chấp thuận và sản xuất.  Cần chú ý đến dữ liệu bảo mật liên quan đến các giai đoạn phát triển dự án cho các bộ phận và hệ thống, cũng như quy trình sản xuất và dữ liệu của mạng lưới sản xuất.

Đối với các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp trong ngành công nghiệp ô tô, thách thức là phát hiện và giảm thiểu rủi ro kỹ thuật số, đồng thời đảm bảo khôi phục nhanh chóng sau các sự cố gián đoạn.

Bureau Veritas là một trong số ít các tổ chức chứng nhận được ủy quyền và công nhận để cung cấp dịch vụ chứng nhận các tổ chức theo TISAX®, tiêu chuẩn bảo mật thông tin dành riêng cho ô tô hàng đầu thế giới. Dựa trên Đánh giá An toàn Thông tin VDA (VDA ISA), TISAX® bổ sung cho ISO 27001.

Dịch vụ chứng nhận của Bureau Veritas TISAX® hỗ trợ bạn bằng cách đánh giá cách bạn bảo vệ dữ liệu mà bạn xử lý hàng ngày và thể hiện trách nhiệm kỹ thuật số của bạn với người tiêu dùng và cơ quan quản lý.

LỢI ÍCH CHÍNH

 • NGĂN CHẶN VI PHẠM AN NINH THÔNG TIN VÀ TẤN CÔNG MẠNG

  bằng cách triển khai hệ thống quản lý bảo mật thông tin tuân thủ TISAX®

 • CÓ ĐƯỢC SỰ TIN TƯỞNG CỦA KHÁCH HÀNG

  bằng cách tiếp cận toàn diện để bảo vệ dữ liệu

 • XÁC ĐỊNH VÀ GIẢI QUYẾT RỦI RO

  nhờ các đánh giá giá trị gia tăng giúp kiểm tra tính bảo mật thông tin của bạn

 • NHẬN ĐƯỢC SỰ CÔNG NHẬN

  từ một trong những tổ chức chứng nhận hàng đầu dành cho lĩnh vực ô tô

 • CHIA SẺ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

  của bạn trên nền tảng trực tuyến TISAX®

TISAX®: tiêu chuẩn quản lý bảo mật thông tin ngành ô tô hàng đầu thế giới

TISAX® được công nhận trên toàn cầu và được yêu cầu hợp tác kinh doanh với tất cả các công ty ô tô lớn của Đức. Tất cả các nhà cung cấp ô tô và nhà cung cấp dịch vụ xử lý thông tin nhạy cảm nên sử dụng TISAX® để đáp ứng các yêu cầu bảo mật thông tin của người tiêu dùng và quy định.

XÁC ĐỊNH VÀ GIẢM THIỂU RỦI RO BẢO MẬT THÔNG TIN

Hệ thống quản lý an ninh thông tin rất quan trọng để giảm thiểu nguy cơ vi phạm bảo mật và tấn công mạng. Theo các chu kỳ đánh giá TISAX® của Bureau Veritas giúp bạn xác định các khu vực rủi ro dựa trên các yêu cầu được tiêu chuẩn hóa. Các cải tiến tiềm năng cũng được xác định, do đó cho phép bạn thực hiện hành động ngay lập tức để giảm thiểu rủi ro bảo mật thông tin.

THÚC ĐẨY LÒNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

TISAX® cho phép bạn chứng minh cho khách hàng thấy sự sẵn sàng của bạn trong việc quản lý bảo mật thông tin. Khi làm như vậy, các đánh giá TISAX® của Bureau Veritas giúp bạn tạo niềm tin và thúc đẩy sự hài lòng của tổng thể các khách hàng, cả hai đều có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc gia hạn hợp đồng với nhà cung cấp hiện tại của doanh nghiệp.

MẠNG LƯỚI CHUYÊN VIÊN ĐÁNH GIÁ TISAX® TOÀN CẦU

Công ty dẫn đầu trên toàn thế giới về dịch vụ chứng nhận, Bureau Veritas dựa trên chuyên môn của mình trong lĩnh vực Ô tô, mạng lưới đánh giá viên có tay nghề cao và kinh nghiệm trong việc cung cấp chứng chỉ Bảo mật và Bảo vệ Dữ liệu cho các công ty trên khắp thế giới, trong nhiều ngành công nghiệp.

XEM THÊM CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

TISAX® LÀ SỞ HỮU THƯƠNG HIỆU CỦA HIỆP HỘI ENX. BUREAU VERITAS ĐƯỢC HỘI ENX CHÍNH THỨC CÔNG NHẬN ĐỂ THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ KIỂM TOÁN TISAX®.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ 

TẠI ĐÂY