ISO27000

ISO 27000
HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN NINH THÔNG TIN

Bảo vệ hệ thống thông tin, con người và tài sản của tổ chức của bạn thông qua chứng nhận

Vi phạm bảo mật thông tin có thể có tác động lớn đến tính liên tục và doanh thu của công ty bạn. Để giúp bảo vệ tổ chức của bạn, Bureau Veritas cung cấp chứng nhận ISO 27001, một Hệ thống Quản lý Bảo mật Thông tin đảm bảo tính bảo mật, toàn vẹn và an toàn của thông tin công ty.

Trong một thế giới ngày càng kết nối, vi phạm an ninh thông tin đang là mối đe dọa ngày càng tăng. Người tiêu dùng, nhà đầu tư và các bên liên quan có kỳ vọng cao về bảo mật thông tin và các quy định ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn đối với các tổ chức thuộc mọi quy mô.

Để bảo vệ dữ liệu của đối tác, nhiều doanh nghiệp đang triển khai Hệ thống quản lý bảo mật thông tin. Bộ tiêu chuẩn quản lý và hướng dẫn ISO 27000 giúp đảm bảo tính bảo mật thông tin của công ty bạn. Với chứng nhận quốc tế được công nhận từ Bureau Veritas, các công ty có thể chứng minh tính sẵn có, tính toàn vẹn và tính bảo mật của thông tin của họ và giảm rủi ro về bảo mật thông tin.

LỢI ÍCH CHÍNH

 • XÁC ĐỊNH RỦI RO BẢO MẬT THÔNG TIN

  và thực hiện các biện pháp kiểm soát tổ chức thích hợp với ISO 27001

 • THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN TOÀN DIỆN

  cụ thể cho bối cảnh kinh doanh của bạn và nhu cầu của các bên liên quan

 • ĐẢM BẢO DANH TIẾNG CỦA TỔ CHỨC

  bằng cách bảo vệ thông tin khách hàng và giảm nguy cơ vi phạm bảo mật thông tin

 • ĐẢM BẢO VỚI KHÁCH HÀNG, CƠ QUAN QUẢN LÝ VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

  quy trình bảo mật thông tin của bạn bằng cách chứng nhận ISO 27001 với Bureau Veritas

ISO 27001: Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin

ISO 27001 đứng đầu một nhóm các tiêu chuẩn bảo mật thông tin cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ toàn diện để hiểu một cách có hệ thống các rủi ro và lỗ hổng bảo mật thông tin của bạn. Bằng cách triển khai ISO 27001, bạn có thể áp dụng các phương pháp luận an toàn thông tin nghiêm ngặt, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ chống lại các vi phạm bảo mật.

NHẬN BÁO GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN ISO 27001 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI