feed cert

CHỨNG NHẬN DÀNH CHO THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Thức ăn chăn nuôi có tác động đáng kể đến sự an toàn, chất lượng dinh dưỡng của thực phẩm có nguồn gốc động vật. Các dịch vụ chứng nhận của Bureau Veritas cho phép bạn đảm bảo với các nhà quản lý và người tiêu dùng rằng thức ăn chăn nuôi của bạn đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất.

Thức ăn chăn nuôi là liên kết đầu tiên trong chuỗi thức ăn động vật. Như vậy, việc sản xuất năng suất cao các sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng, chất lượng cao có nguồn gốc động vật bắt đầu từ thức ăn chăn nuôi chất lượng và các thành phần có trong thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngành công nghiệp nông nghiệp động vật đã bị ảnh hưởng bởi một số vụ bê bối về sức khỏe và an toàn ở mức độ nghiêm trọng. Những vấn đề như vậy là vô cùng tốn kém, cả về tài chính và danh tiếng.

Chứng nhận của Bureau Veritas đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn về thức ăn chăn nuôi và thành phần có trong thức ăn chăn nuôi như FAMI-QS và GMP + cho phép bạn cải thiện khả năng tiếp cận thị trường và thể hiện cam kết của bạn về an toàn và chất lượng.

LỢI ÍCH CHÍNH

 • QUẢN LÝ RỦI RO MỘT CÁCH HIỆU QUẢ

  bằng cách xây dựng nhận thức về rủi ro trong toàn tổ chức của bạn

 • NGĂN NGỪA CÁC RỦI RO VỀ THU HỒI SẢN PHẨM

  thông qua việc thực hiện các biện pháp thực hành tốt nhất về an toàn thực phẩm

 • TIN CẬY VÀ HIỆU QUẢ

  thông qua các đánh giá thường xuyên

 • ĐẠT ĐƯỢC SỰ CÔNG NHẬN TRÊN TOÀN CẦU

  dành cho sự an toàn của sản phẩm, quy trình và dịch vụ của bạn

GMP +
GMP + là một tiêu chuẩn dành cho chất lượng và an toàn thức ăn trong toàn bộ chuỗi cung ứng, từ sản xuất và lưu trữ, đến vận chuyển và phân phối. Chứng nhận theo tiêu chuẩn GMP + của Bureau Veritas đánh dấu danh tiếng của bạn về chất lượng, an toàn và thực hành sản xuất tốt, xây dựng niềm tin với các nhà bán lẻ và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường.

FAMI-QS
Hệ thống chất lượng phụ gia và hỗn hợp thức ăn chất phụ gia châu Âu (FAMI-QS) là chương trình chứng nhận chất lượng và an toàn duy nhất trên thế giới dành cho các nhà sản xuất phụ gia và linh kiện thức ăn chăn nuôi. FAMI-QS ngăn chặn các thành phần không an toàn xâm nhập vào chuỗi thức ăn. Xem thêm về hội thảo trực tuyến "Bảo vệ tương lai của chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi" của chúng tôi.

ISO 22000, FSSC 22000 và SQF
Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm như ISO 22000, FSSC 22000SQF cũng có thể được áp dụng để xử lý và xử lý các thành phần thức ăn và thức ăn chăn nuôi. Các dịch vụ kiểm định và chứng nhận của Văn phòng Veritas cho các tiêu chuẩn này cho phép bạn chứng minh rằng các quy trình tổ chức của bạn đạt được mức chất lượng và an toàn cao nhất.

SAFESUPPLY Hơn bao giờ hết, các cơ quan quản lý, tổ chức phi chính phủ và người tiêu dùng đang rà soát các công ty cung ứng và thực hành chuỗi cung ứng thực phẩm. Nền tảng An toàn chuỗi cung ứng của Bureau Veritas giúp các doanh nghiệp đánh giá các nhà cung cấp của họ bằng cách cung cấp dữ liệu vĩ mô và thông tin do nhà cung cấp tạo thành một thuật toán mạnh mẽ để xếp hạng rủi ro của nhà cung cấp thông qua điểm số rủi ro cá nhân. Mỗi rủi ro là duy nhất cho mỗi nhà cung cấp và cũng được tùy chỉnh cho từng công ty thực phẩm phân tích chuỗi cung ứng của mình.
400+ Nhân viên Giám định An toàn Thực phẩm

CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN

GỬI YÊU CẦU CỦA BẠN VỀ CHỨNG NHẬN DÀNH CHO THỨC ĂN CHĂN NUÔI

TẠI ĐÂY