gmp

GMP - CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT 

Thực hành sản xuất tốt (GMP) là các thực hành bắt buộc để tuân theo các hướng dẫn được khuyến nghị bởi các cơ quan kiểm soát việc cấp phép và cấp phép sản xuất và kinh doanh thực phẩm & đồ uống, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, và thiết bị y tế.

Chứng nhận GMP là gì?

GMP - Thực hành sản xuất tốt là hệ thống các tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt nhằm kiểm soát các yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình hình thành chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng.

Các tiêu chí của GMP yêu cầu các nhà sản xuất, chế biến và đóng gói thuốc, thiết bị y tế, thực phẩm nhất định phải chủ động thực hiện các bước để đảm bảo sản phẩm của họ an toàn.

GMP kiểm soát quá trình sản xuất chính:

 1. Vệ sinh cá nhân
 2. Nhà máy
 3. Thiết bị nhà xưởng
 4. Kiểm soát quá trình sản xuất
 5. Vận hành vệ sinh
 6. Đo lường vệ sinh
 7. Xử lý & bảo quản

Lợi ích cơ bản của GMP:

 • Chứng minh năng lực và uy tín của doanh nghiệp.
 • Đảm bảo các sản phẩm (thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm) được sản xuất đồng nhất về chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng.
 • Đáp ứng yêu cầu của Nghị định 15/2018 / NĐ-CP - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, kể từ ngày 01/7/2019, tất cả các cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải có giấy chứng nhận GMP để được sản xuất.
 • PRPs (Chương trình Tiên quyết) cung cấp các điều kiện hoạt động, làm nền tảng để thực hiện thành công hệ thống quản lý an toàn thực phẩm HACCP.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ VỀ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH SẢN XUẤT TỐT - GMP

TẠI ĐÂY