IFS V8

Hội thảo:

Phát triển

bền vững từ các

tiêu chuẩn được

GFSI công nhận

& Những thay đổi

chủ chốt của IFS V8

Tháng 5. 8 2023

Tiêu chuẩn IFS phiên bản 8 được phát hành chính thức vào ngày 28/3/2023. Việc thực hiện đánh giá phiên bản 8 của IFS được tiến hành từ ngày 1/10/2023. Và sau ngày 1/1/2024, các doanh nghiệp được chứng nhận sẽ bắt buộc đánh giá theo IFS phiên bản 8.

Với vai trò là tổ chức chứng nhận có kinh nghiệm gần 200 năm trong lĩnh vực đào tạo & chứng nhận các hệ thống an toàn và chất lượng thực phẩm toàn cầu, Bureau Veritas Certification xin được giới thiệu đến quý doanh nghiệp buổi hội thảo online miễn phí với chủ đề:

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỪ CÁC TIÊU CHUẨN ĐƯỢC GFSI CÔNG NHẬN & NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ CHỐT CỦA IFS V8

THỜI GIAN: 8:30 – 12:00, Thứ Năm ngày 11/5/2023

DIỄN GIẢ: Th.S Đặng Bùi Khuê - Giám đốc đào tạo Bureau Veritas Việt Nam, Lead Instructor FSMA, FSSC, 12 năm kinh nghiệm Đánh giá viên trưởng, Giảng viên IFS, BRCGS

MỤC TIÊU HỘI THẢO: Hỗ trợ quý doanh nghiệp các kiến thức cần thiết cho việc chuyển đổi phiên bản IFS V8 và thích nghi với những chiến lược phát triển bền vững cho ngành thực phẩm nằm trong khuôn khổ kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững.

CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian

Nội dung

08:30 – 08:45

Giới thiệu về Bureau Veritas & Các chương trình ưu đãi

08:45 – 10:00

  • Mục tiêu về sự phát triển bền vững cho ngành thực phẩm (SDGs)
  • Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững
  • Sự thay đổi trong Chương trình chứng nhận IFS V8

*Nghỉ giải lao 15 phút.

10:00 – 11:30

Những thay đổi chủ chốt của các yêu cầu áp dụng theo IFS V8

11:30 – 12:00

Q&A

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Quý khách hàng vui lòng đăng ký theo đường link: tại đây

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

Khu vực Mekong
Ms. Nguyễn Thị Kim Phụng
HP: 0939 171 189
Email: kim-phung.nguyen@bureauveritas.com


Khu vực Hà Nội
Mr. Trần Đình Trường
HP: 0355 287 158
Email: truong.tran@bureauveritas.com