iffsgbm

IFS GLOBAL MARKETS - FOOD

IFS Global Markets - Food là một chương trình đánh giá an toàn thực phẩm được tiêu chuẩn hóa dành cho các nhà bán lẻ cũng như các sản phẩm thực phẩm có thương hiệu trong ngành. Chương trình nhằm hỗ trợ “các doanh nghiệp nhỏ và / hoặc kém phát triển” trong việc phát triển hệ thống quản lý an toàn thực phẩm của họ và thực hiện bước đầu tiên hướng tới việc thực hiện Tiêu chuẩn IFS Food.

IFS Global Markets - Food Version 2 có một chương trình đánh giá an toàn thực phẩm được tiêu chuẩn hóa cho các nhà bán lẻ cũng như các sản phẩm thực phẩm có thương hiệu trong ngành. Chương trình bao gồm các danh sách kiểm tra Cấp độ khác nhau và giao thức đánh giá để thúc đẩy dần dần, quá trình cải tiến liên tục và thực hiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đầy đủ.

PHẠM VI

Chương trình bao gồm các danh sách kiểm tra Cấp độ khác nhau và giao thức đánh giá để thúc đẩy dần dần, quá trình cải tiến liên tục và việc thực hiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm đầy đủ. Mục tiêu cuối cùng có thể là đạt được chứng nhận IFS Food trong một khoảng thời gian xác định.

Mục tiêu cuối cùng có thể là đạt được chứng nhận IFS Food trong một khoảng thời gian xác định.

Chương trình bao gồm hai danh sách kiểm tra Cấp độ khác nhau, những yêu cầu cần được đáp ứng trong một khung thời gian xác định.

1.Yêu cầu cấp độ cơ bản

 • Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - FSSC
 • Các thông số kỹ thuật bao gồm Phát hành sản phẩm, Truy xuất nguồn gốc, Quản lý sự cố về an toàn thực phẩm, Kiểm soát sản phẩm không phù hợp, Hành động khắc phục
 • Thực hành sản xuất tốt - GMP
 • Vệ sinh cá nhân, Môi trường cơ sở, Làm sạch và Khử trùng, Kiểm soát nhiễm bẩn sản phẩm, Kiểm soát dịch hại, Chất lượng nước
 • Kiểm soát các mối nguy thực phẩm 
 • Kiểm soát các mối nguy thực phẩm - Chung và Cụ thể, Kiểm soát các chất gây dị ứng

2.Yêu cầu cấp độ Trung cấp

MỤC TIÊU

 • Tạo điều kiện tiếp cận thị trường địa phương
 • Tạo ra sự chấp nhận lẫn nhau dọc theo chuỗi cung ứng và
 • Cung cấp một khuôn khổ để hỗ trợ các công ty nhỏ và kém phát triển với việc
 • Kèm cặp
 • Phát triển
 • Đánh giá

LỢI ÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

IFS Global Markets - Chương trình thực phẩm kết hợp Danh sách các yêu cầu Global Markets với những ưu điểm như sau: 

 • Một giao thức đánh giá IFS cho các công ty nhỏ kém phát triển
 • Một cách tiếp cận có hệ thống để đạt được Tiêu chuẩn Thực phẩm IFS trong một khoảng thời gian nhất định
 • Yêu cầu trình độ cơ bản đối với Tổ chức chứng nhận / Đánh giá của các nhà cung cấp dịch vụ và người đánh giá
 • Một hệ thống đánh giá nhất quán thống nhất
 • Một cách tiếp cận cho một quá trình cải tiến liên tục trong hệ thống tính điểm IFS
 • Khả năng so sánh và minh bạch trong toàn bộ chuỗi cung ứng
 • Giảm chi phí và thời gian cho cả nhà cung cấp và nhà bán lẻ
 • Hệ thống báo cáo có cấu trúc và nhất quán
 • Phần mềm IFS “AuditXpressTM” cho một báo cáo đánh giá dễ dàng và nhất quán
 • Cơ sở dữ liệu IFS để đơn giản hóa việc theo dõi các nhà cung cấp và đối tác

 

GỬI YÊU CẦU CỦA BẠN VỀ TIÊU CHUẨN IFS

TẠI ĐÂY