Food_ audit_BV

Webinar: Những điểm cần lưu ý khi chuyển đổi sang BRCGS phiên bản 9 & Mối tương quan giữa các yêu cầu với luật Châu Âu & Mỹ

Aug. 3 2022

Ngày 1.8.2022 BRC phiên bản 9 đã được chính thức ban hành, bao gồm việc cập nhật những yêu cầu luật định và nhu cầu của người tiêu dùng.

Việc chứng nhận theo phiên bản 9 của BRCGS sẽ bắt buộc cho các cuộc đánh giá từ ngày 01/02/2023. Vì vậy, các kiến thức cập nhật về tiêu chuẩn là một trong những nội dung mà doanh nghiệp sẽ đặt trọng tâm cho việc nâng cấp phiên bản trong giai đoạn sắp tới.

Nhằm hỗ trợ quý khách hàng trong việc áp dụng & liên kết các yêu cầu của phiên bản mới với luật định của Châu Âu và Mỹ. Văn phòng chứng nhận của Bureau Veritas hân hạnh gửi đến quý khách hàng hội thảo trực tuyến miễn phí với chủ đề:

"NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI CHUYỂN ĐỔI SANG BRCGS PHIÊN BẢN 9 & VÀ MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC YÊU CẦU VỚI LUẬT CHÂU ÂU & MỸ"

Summary

THỜI GIAN: 8:30 – 11:30, Thứ Bảy ngày 06/8/2022

DIỄN GIẢ:

  • Th.S Đặng Bùi Khuê – Giám đốc đào tạo Bureau Veritas Việt Nam, Lead Instructor FSMA, FSSC, 12 năm kinh nghiệm Đánh giá viên trưởng
  • Ông Nguyễn Văn Anh - Giám Đốc Kỹ thuật toàn cầu tiêu chuẩn Global GAP, Lead Instructor FSMA, FSSC. 10 năm kinh nghiệm đánh giá viên trưởng các tiêu chuẩn BRCGS, FSSC 22000, ISO22000, HACCP Codex, MSC/ASC CoC, BAP, Global GAP

CHƯƠNG TRÌNH:

PHẦN I (08:30 – 08:45) - MỞ ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH

  • Hướng dẫn truy cập.
  • Giới thiệu về Bureau Veritas & Các chương trình ưu đãi.

PHẦN II (08:45 – 11:00) – NỘI DUNG HỘI THẢO

Phần 1: Tổng quan sự thay đổi của BRCGS phiên bản 9.0

Phần 2:  Phân tích các thay đổi chính và phương pháp triển khai

Phần 3: Mối liên hệ giữa các yêu cầu mới với luật Châu Âu và Mỹ

PHẦN III (11:00 – 11:05) – GIẢI LAO

PHẦN IV (11:05 – 11:30)  - THẢO LUẬN

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

Quý khách hàng vui lòng đăng ký theo đường link: Link Đăng Ký

BUREAU VERITAS CERTIFICATION VIETNAM.

Văn Phòng Hồ Chí Minh
Mr. Lê Quốc Thái

HP: +84 965 975 062
Email: quoc-thai.le@bureauveritas.com

Mr. Nguyễn Công Hoàng
HP: +84 358937030
Email: cong-hoang.nguyen@bureauveritas.com