WEIGHT DETERMINATION

Xác định trọng lượng 

Bureau Veritas Việt Nam có thể xác định trọng lượng của các loại hàng hóa, bao gồm dạng khô và dạng lỏng, được đổ xá hay đóng bao nhằm đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng về trọng lượng, số lượng, cũng như giảm thiểu mức độ rủi ro

dịch vụ Xác định trọng lượng

  • Đo mớn nước tàu, xà lan đầu/cuối và/hoặc giữa cho dạng hàng xá ở cảng xếp và dỡ hàng
  • Giám sát cân xe tải qua cân cầu tại cảng và/hoặc nhà máy cho dạng hàng xá, hàng đóng gói
  • Kiểm đếm bao tại cảng xếp, dỡ hàng hóa
  • Đo lường thể tích hàng hóa dạng lỏng, chất lỏng cô đặc chưa trong hầm tàu, bồn chứa, container bồn
  • Đo lường khối tích hàng xá dạng khối trong kho bãi

QUÝ KHÁCH CẦN THÊM THÔNG TIN TỪ CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI?

DỊCH VỤ LIÊN QUAN