QUALITY & QUANTITY DETERMINATION

Xác định chất lượng,

số lượng hàng hóa

Bureau Veritas Việt Nam có kiến thức, kinh nghiệm và mạng lưới để cung cấp dịch vụ giám định số lượng và chất lượng một cách chính xác cho các sản phẩm ngũ cốc, lương thực và phân bón cho đến các sản phẩm ngũ cốc và gạo đặc sản.

Chúng tôi cung cấp các quy trình lấy mẫu riêng biệt cho hàng hóa có dây đai, hàng hóa nằm trong kho, silo, hầm chứa và khoang chứa.

Tại Việt Nam, phòng thí nghiệm hiện đại của chúng tôi và các giám định viên & khử trùng viên có năng lực sẽ đảm bảo rằng các mẫu được lấy thực sự đại diện cho lô hàng và tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế.

DỊCH VỤ Xác định chất lượng, số lượng hàng hóa

  • Kiểm tra hiệu chuẩn của thiết bị, dụng cụ lấy mẫu
  • Giám sát hoặc thực hiện lấy mẫu theo yêu cầu, tiêu chuẩn áp dụng.
  • Giám định độc lập khối lượng sản phẩm với các dạng đóng gói, từ hàng xá đến hàng hóa đóng bao.
  • Chuẩn bị mẫu để phân tích chất lượng hoặc phục vụ truy xuất nguồn gốc
  • Phân tích mẫu để công bố sự phù hợp dựa trên các quy chuẩn và/hoặc yêu cầu hợp đồng.

QUÝ KHÁCH CẦN THÊM THÔNG TIN TỪ CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI?

DỊCH VỤ LIÊN QUAN