CLEANLINESS INSPECTION OF VESSELS

Kiểm tra tình trạng vệ sinh của hầm tàu

trước khi xếp hàng 

 

Dịch vụ kiểm tra điều kiện, sạch sẽ hầm tàu, container, khoang chứa trước khi xếp hàng của Bureau Veritas Việt Nam giúp xác nhận sự phù hợp đối với việc chứa, vận chuyển hàng hóa trong thời gian dài.

Sau khi thực hiện dịch vụ, Bureau Veritas Việt Nam sẽ đưa ra một báo cáo chính xác về tình trạng của các hầm chứa, khoang chứa và tình trạng lớp phủ bề mặt của hầm tàu nếu có. Ngoài ra, chúng tôi cũng kiểm tra các vết tích hàng hóa còn sót lại của các chuyến hàng trước đó, sự phù hợp của các phương pháp làm sạch, sự hiện diện của rác thải, mùi lạ và bất kỳ sự nhiễm bẩn nào khác.

QUÝ KHÁCH CẦN THÊM THÔNG TIN TỪ CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI?

CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN