DAMAGE & CONTAMINATION SURVEYS

Giám định hàng

tổn thất 

Bằng việc cung cấp dịch vụ giám định hàng tổn thất, Bureau Veritas Việt Nam giúp cho khách hàng giảm thiểu tổn thất bằng cách xác định bản chất, nguyên nhân và mức độ tổn thất của hàng hóa.

Với sự góp sức của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm về giám định các mặt hàng nông sản và phân bón, chúng tôi có thể thực hiện giám định tổn thất trên các sản phẩm khô được đóng bao hay đổ xá và sản phẩm dạng lỏng trong thùng chứa.

QUÝ KHÁCH CẦN THÊM THÔNG TIN TỪ CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI?

DỊCH VỤ LIÊN QUAN