HỘI THẢO: THỊ TRƯỜNG CARBON & LỘ TRÌNH ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

HỘI THẢO:

THỊ TRƯỜNG CARBON VÀ LỘ TRÌNH ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Jul. 3 2024

Bên cạnh các kế hoạch giảm nhẹ phát thải Khí nhà kính (KNK), chính phủ Việt Nam đang hướng đến các mục tiêu xa hơn, cụ thể là xây dựng thị trường carbon trong nước với mục đích quản lý các hoạt động liên quan đến phát thải KNK của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thị trường carbon ở Việt Nam vẫn đang trong lộ trình xây dựng, các nguyên tắc, cơ chế hoạt động vẫn còn khá xa lạ với các doanh nghiệp. Thấu hiểu điều đó, Bureau Veritas trân trọng kính mời anh/chị tham dự buổi Hội thảo với chủ đề:

THỊ TRƯỜNG CARBON & LỘ TRÌNH ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

THỜI GIAN: 8:30 - 11:00, Thứ sáu ngày 05/07/2024
DIỄN GIẢ: Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thanh Phong
- Chuyên gia đánh giá trưởng, chuyên gia đào tạo lĩnh vực Bền Vững - Bureau Veritas Việt Nam.
- 07 năm kinh nghiệm làm việc tại Mỹ, Đài Loan và Việt Nam về các dự án kiểm kê Khí Nhà Kính/Bền Vững.

NỘI DUNG CHIA SẺ

A. Tổng quan các thông tin về thị trường carbon.

  • Định nghĩa và các loại thị trường carbon.
  • Thị trường carbon bắt buộc và các yêu cầu cơ bản.
  • Thị trường carbon tự nguyện và các cơ hội cho doanh nghiệp.

B. Thị trường carbon Việt Nam và các thông tin cần chú ý.

  • Lộ trình xây dựng thị trường carbon của Việt Nam.
  • Thông tin mới nhất về cơ chế hoạt động của thị trường carbon tại Việt Nam.
  • Các lưu ý cho doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Văn Phòng Hồ Chí Minh
Ms. Trần Lê Quỳnh Giao - HP: +8493 844 6814
Email: giao.tran@bureauveritas.com

Ms. Nguyễn Thị Ngọc Bích - HP: +8497 355 3338
Email: ngoc-bich.nguyen@bureauveritas.com

Văn Phòng Hà Nội
Mr. Nguyễn Thành Toàn - HP: +8438 514 4210
Email: thanhtoan.nguyen@bureauveritas.com