CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi coi sự riêng tư của bạn là quan trọng hàng đầu. Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn, khi bạn chọn cung cấp cho chúng tôi, là cho phép chúng tôi gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đăng ký quan tâm.

Thông tin có thể được cung cấp cho các công ty khác trong Bureau Veritas cho mục đích này. Bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin của bạn, bạn đồng ý cho chúng tôi xử lý thông tin đó cho các mục đích đã nêu ở trên. Chúng tôi sẽ không chuyển nó cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoài Bureau Veritas, ngoại trừ để thực hiện các đơn đặt hàng của chúng tôi hoặc để cung cấp một yêu cầu.

Dưới đây bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn liên quan đến chính sách của các trang web Bureau Veritas.

Trình duyệt web
Khi bạn truy cập bất kỳ trang web nào được đăng ký và vận hành bởi Bureau Veritas để duyệt thông tin chứa trong đó, bạn sẽ ẩn danh trừ khi bạn chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin về bản thân.

Nếu bạn không làm gì trong khi truy cập ngoài việc duyệt qua trang web, ví dụ như đọc các trang, xem hình ảnh hoặc tải xuống thông tin mà không gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào, chúng tôi sẽ tự động thu thập và lưu trữ thông tin nhất định về chuyến thăm của bạn. Thông tin này không xác định cá nhân bạn.

Thông tin được thu thập tự động chỉ được sử dụng cho hai mục đích: quản lý trang web và, trong trường hợp bị nghi ngờ hoạt động trái phép, thực thi pháp luật và có thể bị truy tố hình sự (Xem Thông báo bảo mật theo Điều khoản sử dụng).

Các trang web của Bureau Veritas tự động đăng nhập thông tin khách truy cập từ đó thống kê tóm tắt được tạo.

Chúng tôi sử dụng số liệu thống kê tóm tắt để giúp chúng tôi làm cho trang web của chúng tôi hữu ích hơn cho khách truy cập, chẳng hạn như đánh giá thông tin nào là quan tâm nhất và ít quan tâm nhất đối với khách truy cập và cho các mục đích khác như xác định thông số kỹ thuật thiết kế của trang web và xác định hiệu suất hệ thống hoặc khu vực có vấn đề.

Sau đây là đại diện của các loại thông tin tự động được thu thập và lưu trữ về chuyến thăm của bạn:
· Tên miền Internet và địa chỉ Giao thức Internet (IP) mà bạn truy cập trang web của chúng tôi
· Loại trình duyệt Internet và hệ điều hành của máy tính bạn sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi
· Ngày và thời gian bạn truy cập trang web của chúng tôi
· Các trang bạn truy cập trang web của chúng tôi
· Nếu bạn liên kết đến trang web của chúng tôi từ một trang web khác, địa chỉ của trang web đó sẽ được lưu trữ
· Nếu bạn liên kết đến trang web của chúng tôi từ một trang web tìm kiếm, địa chỉ của trang web đó và cụm từ tìm kiếm bạn đã được lưu giữ

Gửi e-mail đến Bureau Veritas thông qua các trang web của Bureau Veritas
Nếu bạn chọn gửi câu hỏi hoặc nhận xét qua e-mail và cung cấp cho chúng tôi tên và e-mail hoặc địa chỉ bưu chính của bạn, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin đó để trả lời câu hỏi hoặc nhận xét của bạn và liên hệ với bạn về các dịch vụ trên trang web của chúng tôi mà bạn đã bày tỏ sự quan tâm.
Trừ khi bạn cho biết khác, chúng tôi chỉ thu thập thông tin của bạn cho mục đích trả lời câu hỏi của bạn hoặc xử lý nhận xét của bạn và cho phép Bureau Veritas liên hệ với bạn về các dịch vụ trên trang web của chúng tôi mà bạn đã bày tỏ sự quan tâm.
Chúng tôi sẽ không chia sẻ tên, e-mail hoặc địa chỉ bưu chính của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, ngoài những điều được mô tả trong Thông báo bảo mật của chúng tôi theo Điều khoản sử dụng của Hồi giáo.
Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ cung cấp tên, e-mail hoặc địa chỉ bưu chính của bạn cho bất kỳ tổ chức tư nhân, thương mại hoặc trường hợp nào khác, ngoại trừ để thực hiện các đơn đặt hàng của chúng tôi hoặc để cung cấp một yêu cầu.

Hoàn thành biểu mẫu và tải thông tin trên các trang web của Bureau Veritas
Nếu bạn chọn cung cấp cho chúng tôi thông tin qua một biểu mẫu hoặc để tải xuống thông tin trên các trang web của Bureau Veritas, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin đó để hoàn thành yêu cầu được chỉ định bởi biểu mẫu đó và liên hệ với bạn về các dịch vụ trên trang web của chúng tôi cho mà bạn đã bày tỏ sự quan tâm.
Nếu bạn chọn hoàn thành bất kỳ biểu mẫu nào của Bureau Veritas, chúng tôi sẽ thu thập thông tin của bạn theo quy trình tự động.
Trừ khi bạn cho biết khác trên biểu mẫu chúng tôi chỉ thu thập thông tin của bạn cho mục đích hoàn thành yêu cầu bạn đã chỉ định và cho phép Bureau Veritas liên hệ với bạn về các dịch vụ trên trang web của chúng tôi mà bạn đã bày tỏ sự quan tâm.
Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào, ngoài những thông tin được mô tả trong Thông báo bảo mật của chúng tôi theo Điều khoản sử dụng.

Trừ khi có quy định cụ thể khác trên một hình thức cụ thể, trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của bạn cho bất kỳ tổ chức tư nhân, thương mại nào, ngoại trừ để thực hiện các đơn đặt hàng của chúng tôi hoặc để cung cấp một yêu cầu.
Chúng tôi sẽ giữ lại thông tin do bạn cung cấp miễn là phù hợp một cách hợp lý theo luật hiện hành.

Bảo vệ
Trang web này thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin của người dùng của chúng tôi. Khi người dùng gửi thông tin nhạy cảm qua trang web, thông tin của bạn sẽ được bảo vệ cả trực tuyến và ngoại tuyến. Tất cả thông tin của người dùng của chúng tôi bị hạn chế trong văn phòng của chúng tôi. Chỉ những nhân viên cần thông tin để thực hiện một công việc cụ thể mới được cấp quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân. Hơn nữa, tất cả nhân viên đều được cập nhật các thông lệ về bảo mật và quyền riêng tư của chúng tôi.

Thật không may, không có dữ liệu truyền qua Internet có thể được đảm bảo an toàn 100%. Theo đó, mặc dù những nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, Cục Veritas không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn chuyển đến chúng tôi hoặc đến hoặc từ các sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Bạn truyền tải tất cả các thông tin đó có nguy cơ của riêng bạn. Tuy nhiên, một khi chúng tôi nhận được truyền của bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo an ninh trên hệ thống của chúng tôi.

Chính sách của Cục Veritas không mở rộng cho bất kỳ điều gì vốn có trong hoạt động của Internet và do đó nằm ngoài sự kiểm soát của Cục Veritas và không được áp dụng theo bất kỳ cách nào trái với luật pháp hiện hành hoặc quy định của chính phủ.

Thông báo về các thay đổi
Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang chủ của mình để người dùng luôn biết về thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và trong mọi trường hợp, nếu có, chúng tôi sẽ tiết lộ. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi quyết định sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân theo cách khác với thông tin được nêu tại thời điểm được thu thập, chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng bằng e-mail. Người dùng sẽ có lựa chọn về việc chúng tôi có sử dụng thông tin của họ theo cách khác hay không. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin theo chính sách quyền riêng tư mà theo đó thông tin được thu thập.

Thông tin liên hệ:

Cty TNHH Bureau Veritas Việt Nam
364 Cộng Hòa, Phường 13,
Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

t: +84 (28) 3812 2196
e: contact.vn@bureauveritas.com