Welder Qualification

Chứng nhận thợ hàn

GIỚI THIỆU

Hồ sơ đánh giá thợ hàn (WPQ hoặc WOPQ) được lập ra để thể hiện thợ hàn có thể hàn theo một quy trình nhất định.

PHẠM VI

Thợ hàn và quy trình hàn được chứng nhận sẽ cần thiết trong một số lĩnh vực
Chẳng hạn như, đối với tổ chức áp dụng phương pháp hàn theo các điều kiện đã được xác định trước cho vật liệu hàn thuộc các loại sau:

 • các nhà máy sản xuất bình, bồn áp lực
 • đồ kim loại
 • sản xuất bồn chứa
 • đường ống, ống và phụ kiện
 • vật liệu dùng vận chuyển chất độc hại
 • ngành đóng tàu
 • kết cấu thép
 • kết cấu hàn
 • sản xuất thiết bị nâng và cẩu
 • giàn giáo

NỘI DUNG TIÊU CHUẨN

Công tác kiểm tra được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn bắt buộc. Các tiêu chuẩn phổ biến nhất là:

 • EN ISO 9606-1 (Thép)
 • EN ISO 9606-2 (Nhôm)
 • EN ISO 9606-3 (Đồng và hợp kim đồng)
 • EN ISO 9606-4 (Niken và hợp kim niken)
 • EN ISO 9606-5 (Titan, zirconi và hợp kim của chúng)
 • TIÊU CHUẨN ASME Phần IX

QUÁ TRÌNH CHỨNG NHẬN

Trong quá trình kiểm tra, thợ hàn tiến hành hàn  mẫu vật theo tiêu chuẩn quy định dưới  sự giám sát của giám định viên Bureau Veritas. Sau khi hàn và ghi lại các thông số, giám định viên Bureau Veritas tiến hành kiểm tra trực quan để xác nhận sựtuân thủ các tiêu chuẩn cần thiết. Sau khi kiểm tra trực quan đạt yêu cầu, các thử nghiệm không phá hủy và/hoặc phá hủy tiếp theo  sẽ được thực hiện tùy theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

Khi tất cả các thử nghiệm đều đáp ứng  các tiêu chí đã đặt ra, chứng chỉ WPQ hoặc WOPQ sẽ được cấp, kèm theo  báo cáo về các thử nghiệm đã thực hiện.

Khách hàng sẽ cung cấp các mẫu để hàn  và tất cả các tài liệu liên quan đến trình độ của thợ hàn cho giám định viên Bureau Veritas  trước khi bắt đầukiểm tra. Ngoài ra, khách hàng sẽ đảm bảo môi trường an toàn và đủ ánh sáng để thực hiện kiểm tra. 

CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN

Chứng nhận 123-INSP

TIÊU CHUẨN BỔ SUNG

 • Chứng nhận phương pháp hàn
 • Đánh giá sự đồng nhất
 • EN 1090
 • ISO 3834
 • Kiểm tra vật liệu hàn