ĐỊA HÓA HỌC

DỊCH VỤ
ĐỊA HÓA HỌC

Bureau Veritas cung cấp các dịch vụ phân tích trên một phạm vi rộng phù hợp với nhu cầu phát triển về thăm dò & khai thác khoảng sản của khách hàng.

Các dịch vụ phân tích gồm có phương pháp nhiệt kim (Fire Assay) nhằm xác định hàm lượng các nguyên tố thuộc nhóm Vàng và Bạch kim, phương pháp phân tích Huỳnh quang tia X (XRF) cho nhóm đá và quặng, phương pháp quang phổ phát xạ plasma (ICP-OES) & quang phổ nguồn plasma cảm ứng cao tần kết nối khối phổ (ICP-MS) là kỹ thuật phân tích được sử dụng để phát hiện vết nguyên tố và xác định đa nguyên tố với khả năng phát hiện cao cũng như nhiều kỹ thuật phương pháp phân tích đặc biệt khác có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Bureau Veritas nổi tiếng bởi việc sử dụng các công nghệ tiên tiến và hệ thống robot cho việc chuẩn bị mẫu và các phương pháp phân tích.

LỢI ÍCH

DỊCH VỤ THĂM DÒ ĐỊA HÓA HỌC

  • Đất và trầm tích
  • Đá và lõi khoan
  • Thảm thực vật
  • Nước
  • Đồng bộ địa lý và đồng vị ổn định
  • Thiết bị ăn mòn Laser (Laser Ablation) dùng cho ICP-MS

LIÊN HỆ VỚI CÁC CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT

Liên hệ với chúng tôi