BUNKER FUEL SERVICES

DỊCH VỤ
GIÁM ĐỊNH NHIÊN LIỆU TÀU BIỂN

Bureau Veritas là tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giám định nhiên liệu cho tàu biển đã có mặt trên toàn cầu và các quốc gia trên thế giới .

VeriFuel là chương trình Dịch vụ Nhiên liệu Hàng hải toàn diện của Bureau Veritas được thiết kế để tạo điều kiện cho sự phát triển trong tương lai của Ngành Nhiên liệu Hàng hải. Được hỗ trợ bởi mạng lưới các phòng thí nghiệm toàn cầu của chúng tôi có vị trí chiến lược tại các cảng lớn, VeriFuel cung cấp các đánh giá về chất lượng và chất lượng nhiên liệu hàng hải, báo cáo tư vấn và ý kiến ​​chuyên gia về nhiên liệu hiện có và tương lai trên thị trường.

VeriFuel cung cấp công nghệ mới nhất để giám sát tất cả các hoạt động Nhiên liệu Hàng hải toàn cầu của bạn 24/7. Minh bạch là mục tiêu chính của chúng tôi để hỗ trợ khách hàng của chúng tôi theo cách tốt nhất có thể. Dữ liệu thu được của chúng tôi có thể dễ dàng truy cập thông qua các giải pháp CNTT khác nhau.

LỢI ÍCH

DỊCH VỤ:

  • Giám định khối lượng nhiên liệu khi giao, nhận ( BQS)
  • Kiểm tra chất lượng nhiên liệu
  • Kiểm tra dầu nhờn
  • Giám định nhiên liệu khi giao/ nhận Tàu Biển
  • Giám định khối lượng nhiên liệu trên tàu