TRADE MNM

DỊCH VỤ
THƯƠNG MẠI KIM LOẠI & KHOÁNG SẢN

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ giám định & thử nghiệm độc lập với phạm vi rộng trong toàn bộ chuỗi các hoạt đông từ sản xuất đến giao sản phẩm, giảm thiểu tối đa rủi ro thương mại bằng việc xác định một cách nhanh chóng các đặc tính vật lý của lô hàng.

Với kinh nghiệm làm việc tại các cảng, các địa điểm khai khoáng / tinh luyện lớn trên thế giới, đội ngũ giám định viên / phân tích viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ xác định nhanh chóng và chính xác các đặc tính vật lý của vật liệu qua việc giám sát cân (bao gồm giám định qua mớn nước phương tiện vận tải thủy), lấy mẫu, giám định trước khi xếp hàng, giám định xếp / dỡ hàng.

LỢI ÍCH

DỊCH VỤ

  • Thử nghiệm mẫu “trọng tài” trong tranh chấp thương mại
  • Thử nghiệm phế liệu điện tử
  • Thử nghiệm cấp chính xác cao 
  • Phòng thí nghiệm chuyên sâu thuê ngoài
  • Giám sát & kiểm tra quá trình xếp / dỡ hàng
  • Dịch vụ lấy mẫu & tư vấn thử nghiệm
  • Giám sát quá trình xác định khối lượng

  • Thử nghiệm xác định giới hạn của độ ẩm trong vận chuyển hàng hải (TML) & các phép thử theo chuẩn của  Liên Hợp Quốc

LIÊN HỆ VỚI CÁC CHUYÊN GIA VỀ KIM LOẠI VÀ KHOÁNG SẢN CỦA CHÚNG TÔI

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI