lng

GIÁM ĐỊNH VÀ
KIỂM NGHIỆM KHÍ TỰ NHIÊN LNG

Bureau Veritas cung cấp một loạt các dịch vụ kiểm tra và kiểm tra toàn diện cho ngành LNG (Khí tự nhiên hóa lỏng).
Thử nghiệm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đòi hỏi một bộ khả năng kỹ thuật chuyên dụng để đảm bảo tính chính xác của kết quả và các điều kiện Sức khỏe và An toàn cho nhân viên của bạn và chúng tôi.
Bureau Veritas cung cấp các giải pháp tích hợp cho Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu và các ngành công nghiệp khí rộng hơn. Nhóm của chúng tôi hỗ trợ chuỗi cung ứng LNG bằng cách:

 • Cung cấp các dịch vụ phân tích và kiểm tra có tay nghề cao cho việc sản xuất, vận chuyển, lưu trữ và chuyển giao hàng hóa LNG;
 • Cung cấp các giải pháp LNG toàn cầu cho các chủ tàu, nhà khai thác và thương nhân LNG Tanker; và
 • Giúp khách hàng tự tin quản lý rủi ro và tiếp xúc
DỊCH VỤ LNG TRẢI NGHIỆM CỦA BUREAU VERITAS BAO GỒM:
 • Kiểm tra việc chuyển giao quyền giám sát, chứng kiến và tính toán năng lượng của LNG
 • Tính toán và xác nhận Khối lượng LNG được dỡ từ các xe tăng của tàu
 • Tính toán và xác nhận Khối lượng LNG được đun sôi từ Tàu trong chuyến đi
 • Xem xét và tư vấn hợp đồng bán hàng chính
 • Kiểm tra sự tuân thủ CTMS V Tàu từ với SPA hiện hành
 • Khảo sát hầm của thân tàu (Số lượng & chất lượng)
 • Kiểm tra giao hàng và giao hàng lại (Kiểm tra thuê và thuê ngoài thuê)
   

LỢI ÍCH:

DỊCH VỤ:

 

 • Lấy mẫu và phân tích
 • Giám định khối lượng và chất lượng LNG