KIỂM ĐỊNH HÀNG HÓA XĂNG DẦU

KIỂM ĐỊNH HÀNG HÓA XĂNG DẦU

Bureau Veritas có đội ngủ giám định viên được chứng nhận bởi IFIA, có kinh nghiệm làm việc tại các cảng, nhà máy lọc dầu và các Kho xăng dầu trên toàn cầu.

Các Giám định viên của chúng tôi được đào tạo và trang bị để thực hiện công việc lấy mẫu, đo đạc và tính toán phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế .

Phân tích là cần thiết để hiển thị thông số kỹ thuật sản phẩm đã đạt được. Các phòng thí nghiệm của Bureau Veritas được công nhận ISO 17025 và hoạt động theo các tiêu chuẩn nội bộ và bên ngoài cao để cung cấp dịch vụ bạn cần. Giấy chứng nhận cho cả chất lượng và số lượng được công nhận bởi tất cả các bên giao dịch và mang lại giá trị cho sản phẩm của bạn.

LỢI ÍCH:

DỊCH VỤ:

  • Giám định khối lượng và chất lượng tại tàu, Bồn , Nhà máy lọc dầu
  • Dịch vụ phân tích - Dầu & Hóa dầu