LPG

KIỂM NGHIỆM VÀ GIÁM ĐỊNH KHÍ HÓA LỎNG LPG

Bureau Veritas đã cung cấp các dịch vụ kiểm tra và thử nghiệm toàn cầu liên quan đến lĩnh vực Khí hóa lỏng (LPG/ LNG) trong nhiều năm.

Với đội ngủ giám định viên giàu kinh nghiệm và các phòng thí nghiệm hiện đại trên toàn thế giới, Bureau Veritas cung cấp các dịch vụ về  giám định khối lượng và chất lượng LPG. Các địa điểm chiến lược của chúng tôi gần các nhà máy lọc dầu, nhà điều hành đường ống cảng biển chính và các địa điểm lưu trữ sẽ đảm bảo cung cấp dịch vụ nhanh chóng, kịp thời.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra và thử nghiệm cho một số loại khí khác nhau bao gồm ethane, methane, propane, isobutane, n-butane, isopentane, n-pentane, hydro, nitơ, carbon monoxide, carbon dioxide và các loại khác.
 

LỢI ÍCH:

DỊCH VỤ:

  • Lấy Mẫu và Phân Tích
  • Giám định khối lượng và chất lượng LPG