ECO-DESIGN SOLUTIONS

GIẢI PHÁP THIẾT KẾ SINH THÁI (ECO- DESIGN)

Đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA), Nhãn Footprint Progress©, Phần mềm thiết kế sinh thái (Eco-design) 

Eco-design là một phương pháp kinh doanh tích hợp các yếu tố môi trường, kỹ thuật và kinh tế vào quá trình phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ. Phương pháp này nhằm mục tiêu cân bằng giữa chất lượng kỹ thuật và bền vững môi trường, từ đó giảm thiểu tác động môi trường toàn bộ của sản phẩm và dịch vụ qua toàn bộ chu kỳ sống, từ khai thác nguyên liệu đến khi loại bỏ. Bằng cách chấp nhận thiết kế sinh thái, các công ty không chỉ giảm thiểu tác động môi trường mà còn hiểu sâu hơn về sản phẩm và dịch vụ của mình. Phương pháp hợp tác này tăng cường đội nhóm và động lực trong tổ chức. Trong bối cảnh ngày nay, khi môi trường trở nên quan trọng hơn, việc áp dụng thiết kế sinh thái có thể giúp doanh nghiệp nổi bật trong số các đối thủ và đáp ứng mong đợi của khách hàng.

BỐN BƯỚC CHÍNH HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH THIẾT KẾ ECO CỦA BẠN

  1. SƠ BỘ: Hỗ trợ tạo ra các thông số chức năng tập trung vào môi trường và thực hiện phương pháp kinh tế chức năng.
  2. TÁI THIẾT KẾ: Hỗ trợ phiên sáng tạo cho đội ngũ thiết kế, cung cấp công cụ quyết định tùy chỉnh và tiến hành Đánh giá Chu kỳ Sinh học so sánh (LCA).
  3. ĐÀO TẠO: Đào tạo đội và quản lý dự án về thiết kế Eco, bao gồm cả công cụ lập kế hoạch và hỗ trợ quyết định.
  4. GIAO TIẾP: Phát triển chiến lược truyền thông để làm nổi bật chính sách thiết kế Eco thông qua tự quyết định, PEP ecopassport®, FDES, Eco-labels và chứng chỉ với chứng nhận Footprint Progress®.

THIẾT KẾ ECO VỚI PHẦN MỀM EIME

Phần mềm EIME là một công cụ toàn diện được thiết kế cho Đánh giá Chu kỳ Sinh học (LCA), tạo ra vật liệu truyền thông (như PEP ecopassport, FDES, EPD System) và các sáng kiến thiết kế Eco tổng thể. EIME giúp định lượng tác động môi trường, xác định cơ hội thiết kế Eco và hỗ trợ phát triển chính sách môi trường sản phẩm mạnh mẽ. Giao diện thân thiện với người dùng đảm bảo hiệu suất làm việc tối ưu trong quá trình ra quyết định và giao tiếp môi trường.

Truy cập trang web Eco-design của chúng tôi.

20+Năm kinh nghiệm
70+Chỉ số môi trường
10,000+Dữ liệu môi trường

CHỨNG NHẬN FOOTPRINT PROGRESS©

Chương trình chứng nhận Footprint Progress© là một chương trình chứng nhận môi trường cho phép doanh nghiệp trình bày tiến triển của họ trong việc giảm tác động môi trường của sản phẩm. 

HEE IL PARK

Kỹ sư Nghiên cứu Chính của Bộ phận Công nghệ Sản phẩm và Vật liệu Eco

LG Electronics

Nhằm đối mặt với sự thay đổi trong quy định và để bảo toàn sự cạnh tranh, LG Electronics thường xuyên đánh giá chất lượng sản phẩm của mình đối với thị trường mục tiêu. Chứng nhận Footprint Progress © là một tuyên bố về kết quả và đồng thời là sự chứng nhận cho hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp. Phương pháp cụ thể này, cùng với uy tín của Bureau Veritas, đã mang lại cho chúng tôi niềm tin vào chứng nhận này. Hơn nữa, Bureau Veritas có mạng lưới quốc tế, và chúng tôi rất hy vọng có thể quảng bá chứng nhận này toàn cầu. Chứng nhận này là một phương tiện minh bạch và thích hợp để trưng bày những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường hơn. Doanh nghiệp có thể sử dụng chứng nhận này để quảng bá sản phẩm được thiết kế theo tiêu chuẩn môi trường và từ đó làm nổi bật thương hiệu và sản phẩm của họ trên thị trường.