banner

GIẢI PHÁP
QUẢN LÝ RỦI RO
CHO CHUỖI CUNG ỨNG

Mỗi ngày, rủi ro kinh doanh ngày càng trở nên phức tạp, cùng với biên lợi nhuận bị thắt chặt hơn, các quy định thay đổi và những thách thức mới phát sinh trong tất cả các lĩnh vực của chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, công chúng ngày càng nhận thức rõ hơn các vấn đề liên quan đến đạo đức, sức khỏe và an toàn, chất lượng và môi trường – tất cả những điều này gây áp lực lên chính phủ phải ban hành luật pháp thiết thực hơn. Do đó, bất kỳ vấn đề ở đâu trong vòng đời của sản phẩm cũng có thể gây tổn hại đến lợi nhuận của công ty, danh tiếng thương hiệu hoặc thậm chí toàn bộ hoạt động kinh doanh.

PHƯƠNG PHÁP ĐỂ QUẢN LÝ RỦI RO CHUỖI CUNG ỨNG CỦA CHÚNG TÔI

Bureau Veritas cung cấp các dịch vụ tích hợp trong suốt vòng đời sản phẩm và chuỗi cung ứng để giảm thiểu và quản lý rủi ro – từ các mối lo ngại về chất lượng và an toàn đến các vấn đề xã hội, môi trường và kinh tế.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ riêng lẻ phù hợp với khách hàng hoặc giải pháp trọn gói trong suốt vòng đời sản phẩm, bao gồm:

  • Giải pháp thiết kếĐánh giá tại nước sở tại và thiết kế, thiết kế sinh thái và phân tích vòng đời
  • Giải pháp tìm nguồn cung ứngĐánh giá khả năng và năng lực của nhà máy, thử nghiệm so sánh và đối chuẩn, đánh giá rủi ro
  • Giải pháp trước khi sản xuấtKiểm tra nguyên liệu thô và sản phẩm, đánh giá nhà máy và đánh giá trách nhiệm xã hội
  • Giải pháp sản xuất Kiểm nghiệm và kiểm hàng, chương trình cải tiến nhà máy
  • Giải pháp vận chuyểnKiểm nghiệm đóng gói và kiểm tra chất tải
  • Giải pháp thương hiệu và nhà bán lẻKiểm tra dỡ hàng, thiết lập chính sách, quản lý hiệu suất chuỗi cung ứng, đối chuẩn, phân tích lỗi và trả lại

VƯỢT QUA RÀO CẢN

Các giải pháp của chúng tôi hỗ trợ toàn bộ chuỗi cung ứng sản phẩm tiêu dùng vượt qua các rào cản về bán hàng và tìm nguồn cung ứng.