QC INSPECTIONS SHIP WITH CONFIDENCE

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
HÀNG HÓA

TỰ TIN VẬN CHUYỂN

Xác minh rằng chất lượng và số lượng sản phẩm đang được sản xuất và vận chuyển đúng mong đợi của bạn.

Cung cấp sản phẩm chất lượng cao đúng thời hạn có thể là một thách thức lớn đối với các nhà sản xuất, nhà cung cấp và nhà bán lẻ, đặc biệt khi xem xét vòng đời sản phẩm ngắn và thời gian cần thiết để tung ra hàng hóa mới.

Nếu một sản phẩm bị phát hiện không đáp ứng các thông số kỹ thuật chất lượng thích hợp cho thị trường – dù là sản xuất muộn hay sau đó – thì hậu quả đáng tiếc có thể bao gồm mất sản phẩm và doanh thu, vận chuyển bị chậm trễ, lãng phí vật liệu và nguy cơ thu hồi sản phẩm.

PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CỦA CHÚNG TÔI

Kiểm tra và đánh giá nhà máy ở các giai đoạn sản xuất khác nhau có thể giúp cả người mua và nhà sản xuất chắc chắn rằng các yêu cầu về chất lượng đối với sản phẩm đang được đáp ứng, do đó hỗ trợ giao hàng đúng hạn.

Chương trình kiểm tra chất lượng sản phẩm tùy chỉnh của bạn có thể bao gồm các giai đoạn kiểm tra sau:

Nguyên liệu đầu vào

Trong giai đoạn đầu của quá trình sản xuất, việc kiểm tra này có thể giúp giảm thiểu thời gian lãng phí, chi phí nguyên vật liệu và giao hàng bị chậm trễ (nếu các thông số kỹ thuật không được đáp ứng).

Sản xuất ban đầu

Việc xác minh các yêu cầu chất lượng trong lần chạy đầu tiên có thể giúp tính nhất quán của sản phẩm và giảm thiểu thời gian lãng phí, phế phẩm, làm lại và chậm trễ vận chuyển.

Trong quá trình sản xuất

Việc kiểm tra này đảm bảo rằng quy trình sản xuất ban đầu được duy trì và hàng hóa được sản xuất tiếp tục đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, đặc biệt trong trường hợp có nguyên liệu mới, người vận hành mới, dây chuyền sản xuất hoặc thay đổi thông số kỹ thuật.

Ngẫu nhiên cuối cùng

Trước khi giao hàng, việc kiểm tra này đánh giá xem sản phẩm cuối cùng có đáp ứng tất cả các thông số kỹ thuật chất lượng hay không (nghĩa là màu sắc, tay nghề, nhãn, chức năng, độ vừa vặn, bao bì của sản phẩm, v.v.). Lô hàng sau đó có thể tiến hành không chậm trễ.

Chất / Dỡ hàng

Việc kiểm tra này cung cấp bằng chứng để xác minh rằng chỉ sản phẩm cuối cùng đã được kiểm tra và phê duyệt mới được vận chuyển và nhận, theo yêu cầu của người mua.

QUẢN LÝ HÀNH TRÌNH HÀNG HÓA CỦA BẠN

Bureau Veritas có thể giúp bạn quản lý hành trình của sản phẩm hiệu quả hơn, từ thiết kế đến kệ hàng. Thêm nữa chúng tôi cũng có thể hỗ trợ phát triển quy trình, giảm thiểu rủi ro và chi phí cho doanh nghiệp của bạn.

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN TẠI ĐÂY
CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN