return analysis

PHÂN TÍCH

VIỆC HOÀN TRẢ

SẢN PHẨM

THỬ THÁCH

Tại Hoa Kỳ, người tiêu dùng trả lại 16,6% tổng số sản phẩm được bán tại cửa hàng bán lẻ vào năm 2021. Với mỗi 1 tỷ đô la doanh thu, một nhà bán lẻ trung bình phải chịu 166 triệu đô la tiền trả lại hàng hóa. Khi các công ty nhận thấy tổn thất tài chính mà việc trả lại sản phẩm gây ra, việc chấp nhận tình huống này mà không hành động không còn thực tế nữa.

Khi các công ty nhận thấy tổn thất tài chính mà việc trả lại sản phẩm gây ra, việc chấp nhận tình huống này mà không hành động không còn thực tế nữa. Các công ty hiện đang gặp thách thức trong việc thực hiện cách tiếp cận chủ động và thực hiện một chương trình giúp giảm lợi nhuận, cải thiện lợi nhuận và bảo vệ danh tiếng của họ.


 

lợi ích chính của việc phân tích việc HOÀN trả SẢN PHẨM

  • Cải thiện lợi nhuận thông qua việc giảm tỷ lệ hoàn trả sản phẩm

  • Xác định các nhà cung cấp hoạt động kém để có thể tránh hợp tác hoặc cố vấn cho họ

  • Giảm yêu cầu kiểm tra đối với các nhà cung cấp tốt trong khi tập trung lại vào các nhà cung cấp có lịch sử nghi vấn

  • Cập nhật quy trình kiểm tra, thử nghiệm để đề phòng tái diễn sản phẩm kém chất lượng

  • Cải thiện sự hài lòng của khách hàng nhờ chất lượng sản phẩm tốt hơn với mức giá giảm

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN TẠI ĐÂY
CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN