HAZOP & HAZID

QUẢN LÝ RỦI RO TRONG CÔNG NGHIỆP
(HAZOP & HAZID)

Sử dụng phương pháp xác định rủi ro để quản lý rủi ro trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau
 

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH RỦI RO

Nhận dạng mối nguy là rất quan trọng đối với sự an toàn của bất kỳ cơ sở nào vì điểm khởi đầu cho bất kỳ cải thiện an toàn nào bắt đầu bằng sự hiểu biết về các rủi ro hiện có trên cơ sở đó. Những rủi ro này thường bị ảnh hưởng bởi quy trình, thiết bị, điều kiện hoạt động, yếu tố con người và chế độ bảo trì của cơ sở.

Bureau Veritas có nhiều kinh nghiệm sử dụng các phương pháp xác định rủi ro để quản lý rủi ro trong các ngành công nghiệp khác nhau. Các kỹ sư của chúng tôi có chuyên môn cần thiết để phân phối dự án một cách hiệu quả bằng các phương pháp xác định rủi ro sau: HAZID, HAZOP, ALARP, SIL, FMEA, SIMOPS.

XEM THÊM CÁC WORKSHOP QUẢN LÝ CÁC RỦI RO TRONG CÔNG NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI 

NHẬN BÁO GIÁ VỀ WORKSHOP QUẢN LÝ CÁC RỦI RO TRONG CÔNG NGHIỆP

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI