SẢN PHẨM KIM LOẠI & KHOÁNG SẢN

SẢN PHẨM KIM LOẠI & KHOÁNG SẢN

Các dịch vụ của Bureau Veritas bao gồm tất cả các sản phẩm chủ yếu trong toàn bộ vòng đời của một dự án từ giai đoạn thăm dò ban đầu cho đến khâu giao dịch, tinh luyện và tái chế.

Tập đoàn của chúng tôi có khả năng chuyên môn cao thể hiện qua các hồ sơ năng lực thực hiện các dự án trong toàn bộ chuỗi các hoạt đông từ sản xuất đến giao sản phẩm. Thông qua các nhóm chuyên gia tại khắp các quốc gia và kiến thức công nghệ, chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp độc đáo và hướng đến mục tiêu để hỗ trợ các yêu cầu riêng biệt của tất cả các khách hàng.

LỢI ÍCH

DỊCH VỤ

  • Nhiên liệu sinh học
  • Than đá & Than cốc
  • Kim loại đen
  • Khoáng công nghiệp
  • Kim loại màu
  • Kim loại quý
  • Kim loại thường
  • Đất hiếm

LIÊN HỆ VỚI CÁC CHUYÊN GIA VỀ KIM LOẠI VÀ KHOÁNG SẢN CỦA CHÚNG TÔI

Liên hệ với chúng tôi