Owner’s Engineering

Tư vấn Kỹ thuật cho Chủ đầu tư

Thiết kế dự án bao gồm một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến việc hoàn thành công việc xây dựng trong khung thời gian và ngân sách dự kiến. Dịch vụ tư vấn Kỹ thuật cho Chủ đầu tư của chúng tôi giúp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo hiệu quả cũng như chất lượng cao hơn trong quá trình thực hiện các dự án mới, cải tạo và mở rộng.

Để đảm bảo tất cả các bước được thực hiện theo đúng kế hoạch, đội ngũ của chúng tôi hoạt động tích hợp với đội ngũ của khách hàng, đảm bảo sự phối hợp và linh hoạt hơn trong việc thực hiện, giám sát và kiểm soát các công trình xây dựng. Chúng tôi hoạt động cả về quản lý kỹ thuật và hành chính, góp phần giúp công trình xây dựng được  hoàn thành đúng hạn, theo ngân sách và chất lượng theo hợp đồng.

LỢI ÍCH

 • Chúng tôi góp phần giúp dự án hoàn thành đúng hạn và ngân sách phù hợp với kế hoạch kinh doanh của khách hàng với chất lượng như mong đợi;
 • Đội ngũ giàu kinh nghiệm và chuyên môn của chúng tôi giám sát toàn bộ dự án tại địađiểm, đảm bảo thực hiện các giai đoạn và tiến độ, dự đoán các tình huống khác biệt và đưa ra các giải pháp;
 • Chúng tôi giảm thiểu rủi ro thiết kế bằng cách thu hút các nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình cấp vốn và cho vay của ngân hàng;
 • Là đơn vị giám sát độc lập, chúng tôi cam kết hỗ trợ việc xin cấp phép và duy trì giấy phép cho dự án của bạn theo đúng quy định của các cơ quan chức năng.

Dịch vụ của chúng tôi

 • Quản lý thi công xây dựng
 • Kiểm tra, giám sát công trình xây dựng
 • Thẩm tra thiết kế kỹ thuật
 • Nghiệm thu thiết bị tại nhà máy sản xuất (FAT)
 • Phân tích rủi ro
 • Đánh giá môi trường
 • Nghiên cứu tính bền vững

TÓM TẮT

Tư vấn Kỹ thuật  cho Chủ đầu tư
Quản lý giai đoạn thực hiện CAPEX