CHO THUÊ PHÒNG THÍ NGHIỆM

DỊCH VỤ
CHO THUÊ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Dịch vụ cho Thuê phòng thí nghiệm của Bureau Veritas sẽ giúp cải thiện việc cung cấp kỹ thuật và giảm chi phí vận hành.

Bất kỳ công ty nào có phòng thí nghiệm phân tích nội bộ đều có tùy chọn thuê ngoài việc vận hành cơ sở cho bên thứ ba có hoạt động kinh doanh chính là quản lý và phát triển phòng thí nghiệm - do đó giảm chi phí hoạt động và chi phí vốn. Kiểm soát chất lượng cũng có thể được cải thiện thông qua việc giới thiệu các chương trình kiểm toán nghiêm ngặt và sử dụng các nguồn lực có sẵn trong một mạng lưới các phòng thí nghiệm lớn hơn, chẳng hạn như quản lý chất lượng và tuân thủ chuyên dụng.

Ngoài ra, thuê ngoài phòng thí nghiệm có thể dẫn đến đầu tư nhiều hơn vào công nghệ mới giúp giảm thời gian quay vòng và giảm chi phí cho mỗi đơn vị phân tích. Bureau Veritas đã giao nhiều dự án gia công phòng thí nghiệm trên khắp thế giới cho các chuyên ngành dầu khí.

LỢI ÍCH:

DỊCH VỤ:

 • Dịch vụ nhiên liệu sinh học
 • Dịch vụ xử lý hàng hóa
 • Thử nghiệm hóa học
 • Kiểm tra dầu thô
 • Thử nghiệm nhiên liệu diesel
 • Thử nghiệm nhiên liệu máy bay phản lực
 • Chương trình bảo trì thiết bị
 • Kinh nghiệm quản lý phòng thí nghiệm
 • Triển khai và bảo trì hệ thống chất lượng
 • Kiểm tra thành thạo phòng thí nghiệm
 • Hiệu chuẩn thiết bị phòng thí nghiệm ngoài khơi
 • Phân tích dầu và chất bôi trơn