Bureau Veritas CPS– Electrical Laboratory Hochiminh City Acquires CB Testing Laboratory (CBTL)

News

Bureau Veritas CPS– Phòng Thí Nghiệm Điện Thành Phố Hồ Chí Minh Đạt Chứng Nhận CBTL

Jun. 13 2024

Vào ngày 28 tháng 5 năm 2024, Bureau Veritas tự hào công bố đã đạt được chứng nhận Phòng thí nghiệm CB (CBTL) cho Phòng thí nghiệm Điện Hồ Chí Minh, trở thành một trong số ít các phòng thí nghiệm tại Việt Nam và là phòng thí nghiệm đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt được chứng nhận CBTL về kiểm định các sản phẩm điện và điện tử

Phòng thí nghiệm của Tổ chức Chứng nhận (CBTL) chịu trách nhiệm của Laboratoire Central des Industries Electroniques (LCIE) với tư cách là Tổ chức Chứng nhận Quốc gia (NCB). Việc phê duyệt cho phép Phòng thí nghiệm Điện Hồ Chí Minh tiến hành thử nghiệm trong khuôn khổ các chương trình đánh giá mức độ phù hợp của thiết bị và linh kiện kỹ thuật điện theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành của hệ thống quốc tế chứng nhận IECEE CB.

Dựa trên tiêu chuẩn nâng cao về an toàn sản phẩm được quốc tế chấp nhận, Bureau Veritas CPS sẽ phục vụ khách hàng của chúng tôi với các yêu cầu thử nghiệm sản phẩm điện hiệu quả hơn và hỗ trợ khách hàng giải quyết những vấn đề liên quan đến các quy định phức tạp của từng quốc gia nói riêng và quốc tế nói chung.

Với việc được phê duyệt là phòng thí nghiệm đạt chuẩn CBTL, Bureau Veritas sẽ giúp khách hàng đạt được nhiều chứng nhận an toàn quốc gia khi chỉ sử dụng một Chứng nhận thử nghiệm CB duy nhất, đồng thời đẩy nhanh quá trình và giảm thiểu các rào cản thương mại do các yêu cầu chứng nhận khác nhau ở các quốc gia. Sự phê duyệt phòng thí nghiệm CBTL được công nhận trên toàn cầu như một biểu tượng về chất lượng.

Nhà sản xuất có thể sử dụng báo cáo và chứng nhận thử nghiệm CB của Bureau Veritas Lab để được chấp nhận trên các thị trường quốc tế, tránh mất thời gian và chi phí cho việc thử nghiệm lại sản phẩm ở từng thị trường. Điều này có thể đẩy nhanh quy trình chứng nhận và giảm thiểu chi phí cho nhà sản xuất.

Khả năng của phòng thí nghiệm:

  • Các chứng nhận của Hệ thống CB, TCB, NRTL/SCC, CE, GS, NF
  • Chứng nhận hiệu suất: Độ tin cậy/IP, OTA, Năng lượng, Tuổi thọ pin, Ứng dụng
  • Chứng nhận liên minh: Bluetooth, Wi-Fi, LoRa
  • Chứng nhận tuân thủ: Chứng nhận PTCRB của Mỹ, chứng nhận GCF của EU;
  • Tư vấn: Dịch vụ kỹ thuật, Phê duyệt toàn cầu, Dịch vụ thông minh

Ông Nicolas Ribes, lãnh đạo của Bureau Veritas CPS Technology ở Nam và Đông Nam Á nhận xét, 

"Công nghệ thử nghiệm điện của phòng thí nghiệm của chúng tôi thực sự mang tính đột phá. Chúng tôi đã làm việc không mệt mỏi để đảm bảo rằng mọi khía cạnh của hệ thống thử nghiệm điện đều được tối ưu hóa về hiệu quả, an toàn và độ tin cậy. Cam kết của chúng tôi về quy trình thử nghiệm công nghệ điện có độ tin cậy cao khiến chúng tôi trở nên khác biệt và cho phép chúng tôi liên tục đẩy mạnh và phát triển." 

Xem chứng nhận của chúng tôi: Tại đây 
Tham khảo thêm về IECEE CBTL tại đây: https://www.iecee.org/