PHẢN HỒI VÀ KHIẾU NẠI 

Phản hồi của Khách hàng

Chúng tôi rất trân trọng các phản hồi của quý Khách hàng về chất lượng dịch vụ của Bureau Veritas Certification và xem đó là một nguồn thông tin quý giá để chúng tôi cải tiến chất lượng dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi cũng hiểu rằng những khiếu nại, phàn nàn từ quý Khách hàng là những ý kiến phản hồi rất quan trọng và phương châm của chúng tôi là sẽ cố gắng phản hồi và giải quyết các khiếu nại, phàn nàn của quý Khách hàng không chỉ nhằm đảm bảo sự thỏa mãn của Khách hàng mà còn nhằm đem lại các giá trị cộng thêm cho dịch vụ, đảm bảo chất lượng của dịch vụ và thực hiện cải tiến các quá trình dịch vụ của chúng tôi. Nếu quý Khách hàng có bất kỳ khiếu nại hay phàn nàn gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo …. hoặc liên hệ với văn phòng Bureau Veritas Certification tại Việt Nam theo thông tin dưới đây.

Mrs. Lưu Mai Hương
Certification Manager 
Tel: 028 38122196 - 190
Mobile: 0399 762 468
Email: huong.luu@bureauveritas.com

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến tình trạng hiệu lực của Giấy chứng nhận do Bureau Veritas Certification Việt Nam cung cấp, vui lòng liên hệ với văn phòng Bureau Veritas Certification tại Việt Nam theo thông tin dưới đây

Mrs. Lưu Mai Hương
Certification Manager 
Tel: 028 38122196 - 190
Mobile: 0399 762 468
Email: huong.luu@bureauveritas.com

*Lưu ý:

Đối với các khiếu nại về rừng và gỗ, chúng tôi cung cấp cho bạn quy trình dành riêng mà bạn có thể tìm thấy tại đây