Project Management Consultancy/ Project Construction Supervision

Tư vấn quản lý dự án/ 
Tư vấn giám sát dự án 

Hướng dẫn các dự án xây dựng đạt được các mục tiêu về chất lượng, thời gian và ngân sách một cách thành công.

NHU CẦU CỦA BẠN 

Do có nhiều điều kiện quy định phức tạp, tiến độ xây dựng và hạn chế về nguồn lực, các dự án bất động sản ngày càng trở nên phức tạp hơn. Chủ đầu tư  hiện đang tìm đến các chuyên gia để thực hiện chương trình quản lý dự án chuyên nghiệp, nhằm cải thiện hiệu suất trong giai đoạn thi công.

Bureau Veritas cung cấp dịch vụ quản lý dự án đáng tin cậy, giúp xác định và giải quyết sớm các vấn đề về chất lượng và an toàn, đồng thời giảm thiểu rủi ro chậm trễ tiến độ và vượt chi phí.

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI 

Bureau Veritas tập hợp một đội ngũ có chuyên môn để nhanh chóng dự đoán nhu cầu của dự án và đáp ứng bằng các biện pháp khắc phục cụ thể, kịp thời nhằm giảm thiểu  chậm trễ và gián đoạn. Đội ngũ đó cũng quản lý tất cả các khía cạnh của công tác xây dựng từ đầu đến cuối. Bạn sẽ được hưởng lợi từ một dự án được xây dựng theo thông số kỹ thuật của bạn và nằm trong ngân sách và tiến độ dự kiến. Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm một hoặc một số hạng mục sau:

  • Giám sát hồ sơ xin cấp phép: Chúng tôi giúp đảm bảo rằng các tài liệu dự án tuân thủ các yêu cầu của quy trình xin  Giấy phép xây dựng cũng như các quy định và luật xây dựng hiện hành của địa phương. Điều này có thể áp dụng cho các dự án xây dựng, phá dỡ, bổ sung hoặc cải tạo và có thể bao gồm  việc tuân thủ các thông số kỹ thuật của công trình (nước, điện, gas...) cũng như thay đổi mục đích sử dụng tài sản.
  • Thẩm tra thiết kế: Chúng tôi thực hiện đánh giá độc lập các bản vẽ thiết kế và tài liệu kỹ thuật (các bản tính toán, mô tả, v.v.) để báo cáo về sự phù hợp của chúng với thông số kỹ thuật của dự án cũng như các quy tắc và tiêu chuẩn hiện hành do khách hàng lựa chọn.
  • Giám sát tiến độ, khối lượng và chi phí: Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra độc lập và định kỳ đối với một loạt các nhiệm vụ được xác định trước liên quan đến tiến độ ước tính, Bảng dự toán khối lượng (“BDTKL”) và chi phí để thông báo về tình trạng đạt được hoặc tiến độ công việc cũng như hậu quả của chúng, giúp Kkách hàng theo dõi hiệu quả thời gian, khối lượng và chi phí trong suốt thời gian thực hiện dự án.
  • Đảm bảo chất lượng/Kiểm soát chất lượng (QA/QC): Chúng tôi xem xét Kế hoạch Chất lượng và thực hiện các đợt kiểm tra trong suốt quá trình xây dựng nhằm hỗ trợ Chủ đầu tư kiểm tra việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Chất lượng đã được phê duyệt.
  • An toàn tại công trường xây dựng: Chúng tôi xem xét các tài liệu dự án và thực hiện kiểm tra liên quan đến các tiêu chuẩn và quy định hiện hành của địa phương về Sức khỏe và An toàn để thông báo cho khách hàng về việc thực hiện các biện pháp Sức khỏe và An toàn trên công trường trong suốt thời gian thực hiện dự án.

LỢI ÍCH CHÍNH

  • Cảnh báo về các vấn đề tiềm ẩn hoặc chậm trễ;
  • Thực hiện các hành động thích hợp để theo dõi và giải quyết vấn đề;
  • Tuân thủ các mục tiêu về thời gian và ngân sách;
  • Đạt yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng;
  • Tránh  tổn thất và trách nhiệm pháp lý.