Welding Procedure Qualifications

Chứng nhận quy trình hàn

GIỚI THIỆU

Để thể hiện quy trình hàn sẽ tạo ra một mối hàn thích hợp, hồ sơ Chứng nhận quy trình hàn (PQRhoặc WPQR) sẽ được lập ra. Quy trình hàn được kiểm tra cả về mặt lý thuyết và thực hành. 

PHẠM VI

Quy trình hàn được chứng nhận sẽ cần thiết trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như:

 • Các nhà máy sản xuất bình, bồn áp lựcđồ kim loại
 • Sản xuất bồn chứa
 • Đường ống, ống và phụ kiện
 • Vật liệu dùng vận chuyển chất độc hại
 • Ngành đóng tàu
 • Kết cấu thép
 • Kết cấu hàn
 • Sản xuất thiết bị nâng và cẩu
 • Giàn giáo
   

NỘI DUNG TIÊU CHUẨN

Việc kiểm traphương pháp hàn được thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật, theo chứng nhận ISO 17020 BELAC.

Những tiêu chuẩn được sử dụng phổ biến nhất là:

 • EN ISO 15614-1 (Thép và niken/hợp kim niken)
 • EN ISO 15614-2 (Nhôm)
 • EN ISO 15614-3 (Gang không hợp kim và gang hợp kim thấp)
 • EN ISO 15614-4 (Đúc kim loại nhẹ)
 • EN ISO 15614-5 (Titan, zirconi và hợp kim của chúng)
 • EN ISO 15614-6 (Đồng và hợp kim đồng)
 • EN ISO 15614-7 (Hàn sơn phủ)
 • EN ISO 15614-8 (Kết nối ống và tấm ống)
 • EN ISO 15614-11 (Hàn chùm tia điện tử và laser)
 • TIÊU CHUẨN ASME Phần IX
   

QUÁ TRÌNH CHỨNG NHẬN

Trong quá trình kiểm tra diễn ra dưới sự giám sát của giám định viên Bureau Veritas, một kết cấu có kích thước đáp ứng các tham chiếu tiêu chuẩn đã chọn sẽ được sử dụng.

Khách hàng sẽ cung cấp các mẫu để hàn và tất cả tài liệu liên quan đến quy trình hàn cho giám định viên Bureau Veritas trước khi bắt đầukiểm tra. Ngoài ra, khách hàng sẽ đảm bảo môi trường an toàn và đủ ánh sáng để thực hiệnkiểm tra.

Sau khi hàn và ghi lại các thông số, giám định viên Bureau Veritas sẽ tiến hành kiểm tra trực quan để xác nhận sự tuân thủ các yêu cầu về tiêu chuẩn và chất lượng đã đặt ra. Sau khi kiểm tra trực quan đạt yêu cầu, các thử nghiệm không phá hủy và/hoặc phá hủy tiếp theo sẽ được thực hiện tùy theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

Khi tất cả các thử nghiệm đều cho kết quả phù hợp với các tiêu chí đã đặt ra, Giấy chứng nhận quy trình hàn có thể được cấp , kèm theo báo cáo về các thử nghiệm đã thực hiện và các chứng nhận vật liệu.

TIÊU CHUẨN BỔ SUNG

 • Chứng nhận thợ hàn
 • Đánh giá sự đồng nhất
 • EN 1090
 • ISO 3834
 • Kiểm tra vật liệu hàn