all

CÁC CHỨNG NHẬN CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI TẤT CẢ CÁC CÔNG ĐOẠN TRONG CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM

Bureau Veritas cung cấp một loạt các dịch vụ kiểm nghiệm, giám định và đánh giá chứng nhận độc lập hoạt động trên phạm vi rộng lớn và đa dạng trong ngành nông sản thực phẩm.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện từ Nông trại đến bàn ăn giúp giảm thiểu rủi ro trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Mạng lưới toàn cầu gồm các phòng thí nghiệm hiện đại và đội ngũ giám định viên, đánh giá viên có trình độ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn với một bộ hoàn chỉnh các dịch vụ liên quan đến sản phẩm, cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro độc đáo và an tâm xuyên suốt các công đoạn trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Chúng tôi có năng lực cung cấp các dịch vụ đánh giá chứng nhận áp dụng tại tất cả các công đoạn trong chuỗi cung ứng thực phẩm nói chung:

CÁC TIÊU CHUẨN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ

  • ISO 9001: Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này dựa trên một số nguyên tắc quản lý chất lượng bao gồm tập trung vào khách hàng, cam kết và tham gia của lãnh đạo cao nhất, cách tiếp cận quá trình và cải tiến liên tục. Nó có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào, lớn hay nhỏ, bất kể lĩnh vực hoạt động của nó
  • ISO 14001: Tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường. Các tiêu chuẩn dành cho các công ty và tổ chức thuộc bất kỳ loại hình nào yêu cầu các công cụ thực tế để quản lý trách nhiệm môi trường của họ
  • ISO 45001: Tiêu chuẩn hệ thống quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp. Đối với các tổ chức nghiêm túc trong việc cải thiện sự an toàn của nhân viên, giảm thiểu rủi ro tại nơi làm việc và tạo điều kiện làm việc tốt hơn, an toàn hơn
  • ISO 26000: tiêu chuẩn này nhằm cung cấp cho các tổ chức hướng dẫn liên quan đến trách nhiệm xã hội và có thể được sử dụng như một phần của các hoạt động chính sách công
  • ISO 50001: Hệ thống quản lý năng lượng. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu để thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý năng lượng (EnMS). Kết quả dự kiến là cho phép tổ chức tuân theo cách tiếp cận có hệ thống để đạt được sự cải tiến liên tục về hiệu suất năng lượng và Hệ thống quản lý năng lượng

CÁC TIÊU CHUẨN VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM

  • GMP: Thực hành sản xuất tốt (GMP) là các thực hành bắt buộc để tuân theo các hướng dẫn được khuyến nghị bởi các cơ quan kiểm soát việc cấp phép và cấp phép sản xuất và kinh doanh thực phẩm & đồ uống, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, và thiết bị y tế
  • HACCP: phân tích mối nguy và các điểm kiểm soát tới hạn (HACCP) là một cách tiếp cận phòng ngừa có hệ thống đối với an toàn thực phẩm khỏi các mối nguy sinh học, hóa học, vật lý và gần đây là các mối nguy phóng xạ trong quá trình sản xuất có thể gây ra thành phẩm không an toàn và thiết kế các biện pháp để giảm thiểu những nguy cơ này rủi ro đến mức an toàn
  • ISO 22000: là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên thực hiện hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được chứng nhận. Nó bao gồm giao tiếp tương tác, quản lý hệ thống và kiểm soát mối nguy. Nó có thể được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào bất kể quy mô hoặc vị trí của nó trong chuỗi thực phẩm
  • Chứng nhận sản phẩm: là quá trình xác nhận rằng một sản phẩm nhất định đã đáp ứng được các yêu cầu về kiểm nghiệm và kiểm tra đảm bảo chất lượng, đáp ứng các tiêu chí chất lượng được quy định trong hợp đồng, quy định hoặc thông số kỹ thuật

TÌM HIỂU DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN CỦA CHÚNG TÔI DÀNH CHO CÁC CÔNG ĐOẠN KHÁC CỦA CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM 

GỬI YÊU CẦU CỦA BẠN VỀ DỊCH VỤ CÁC CHỨNG NHẬN DÀNH CHO CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM

TẠI ĐÂY