đánh bắt

CÁC CHỨNG NHẬN TRONG CÔNG ĐOẠN TRANG TRẠI & HOẠT ĐỘNG ĐÁNH BẮT 

Bureau Veritas cung cấp một loạt các dịch vụ kiểm nghiệm, giám định và đánh giá chứng nhận độc lập hoạt động trên phạm vi rộng lớn và đa dạng trong ngành nông sản thực phẩm.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện từ Nông trại đến bàn ăn giúp giảm thiểu rủi ro trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Mạng lưới toàn cầu gồm các phòng thí nghiệm hiện đại và đội ngũ giám định viên, đánh giá viên có trình độ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn với một bộ hoàn chỉnh các dịch vụ liên quan đến sản phẩm, cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro độc đáo và an tâm xuyên suốt các công đoạn trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Dành cho trang trại và hoạt động đánh bắt, chúng tôi hỗ trợ bạn đạt được các tiêu chuẩn như:

  • GLOBAL G.A.P IFA: tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu cho trang trại tích hợp
  • BAP Farm: tiêu chuẩn Thực hành Nuôi trồng Thủy sản Tốt nhất cho trang trại 
  • ASC Farm: tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản cho trang trại nuôi trồng thủy sản
  • MSC Fishery: tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý hải sản biển cho hoạt động đánh bắt hải sản biển
  • Responsible fishing: tiêu chuẩn đánh bắt có trách nhiệm
  • Organic hữu cơ: tiêu chuẩn cho các nhà sản xuất thực phẩm hữu cơ và các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ khác bao gồm nhà cung cấp hạt giống, trang trại, nhà chế biến thực phẩm, nhà bán lẻ và nhà hàng.

TÌM HIỂU DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN CỦA CHÚNG TÔI DÀNH CHO CÁC CÔNG ĐOẠN KHÁC CỦA CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM 

GỬI YÊU CẦU CỦA BẠN VỀ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN TRONG CÔNG ĐOẠN TRANG TRẠI & HOẠT ĐỘNG ĐÁNH BẮT 

TẠI ĐÂY