bảo quản

CÁC CHỨNG NHẬN TRONG CÔNG ĐOẠN BẢO QUẢN VÀ PHÂN PHỐI 

Bureau Veritas cung cấp một loạt các dịch vụ kiểm nghiệm, giám định và đánh giá chứng nhận độc lập hoạt động trên phạm vi rộng lớn và đa dạng trong ngành nông sản thực phẩm.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện từ Nông trại đến bàn ăn giúp giảm thiểu rủi ro trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Mạng lưới toàn cầu gồm các phòng thí nghiệm hiện đại và đội ngũ giám định viên, đánh giá viên có trình độ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn với một bộ hoàn chỉnh các dịch vụ liên quan đến sản phẩm, cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro độc đáo và an tâm xuyên suốt các công đoạn trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Đối với các hoạt động trong công đoạn bảo quản và phân phối, chúng tôi cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận dành cho các tiêu chuẩn như:

  • BRCGS dành cho Bảo quản và Phân phối: Tiêu chuẩn cho việc duy trì tính toàn vẹn của sản phẩm trong quá trình bảo quản và phân phối
  • IFS Logistics: Tiêu chuẩn IFS này, được phát triển đặc biệt cho lưu trữ, phân phối và vận chuyển, cũng như các hoạt động xếp dỡ, có thể được thực hiện trong các môi trường quản lý cả thực phẩm và phi thực phẩm
  • IFS Global Markets Logistics: Mục tiêu của chương trình IFS Global Markets Logistics là tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường tại địa phương, tạo ra sự chấp nhận lẫn nhau dọc theo chuỗi cung ứng và cung cấp một khuôn khổ để cố vấn, phát triển và đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ logistics nhỏ và kém phát triển
  • GLOBAL G.A.P CoC: Tiêu chuẩn Thực hành Nông nghiệp Tốt Toàn cầu cho Quy trình Giám sát Nguồn gốc để xác định trạng thái của sản phẩm trong toàn bộ quy trình, từ trang trại đến nhà bán lẻ
  • ASC / MSC CoC: Tiêu chuẩn của hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản / Hàng hải về Quy trình Giám sát Nguồn gốc nhằm vào các nhà chế biến, thương nhân, các công ty chuỗi cung ứng xử lý các sản phẩm được chứng nhận ASC
  • FSMA: Tiêu chuẩn của Đạo luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm được Tổng thống Obama ký thành luật vào ngày 4 tháng 1 năm 2011 đối với Thức ăn, Thực phẩm, các sản phẩm xuất và nhập khẩu vào thị trường Mỹ

TÌM HIỂU DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN CỦA CHÚNG TÔI DÀNH CHO CÁC CÔNG ĐOẠN KHÁC CỦA CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM 

GỬI YÊU CẦU CỦA BẠN VỀ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN TRONG CÔNG ĐOẠN BẢO QUẢN VÀ PHÂN PHỐI 

TẠI ĐÂY