feed

CÁC CHỨNG NHẬN TRONG CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO VẬT NUÔI 

Bureau Veritas cung cấp một loạt các dịch vụ kiểm nghiệm, giám định và đánh giá chứng nhận độc lập hoạt động trên phạm vi rộng lớn và đa dạng trong ngành nông sản thực phẩm.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện từ Nông trại đến bàn ăn giúp giảm thiểu rủi ro trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Mạng lưới toàn cầu gồm các phòng thí nghiệm hiện đại và đội ngũ giám định viên, đánh giá viên có trình độ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn với một bộ hoàn chỉnh các dịch vụ liên quan đến sản phẩm, cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro độc đáo và an tâm xuyên suốt các công đoạn trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Đối với công đoạn sản xuất thức ăn cho vật nuôi, chúng tôi cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận các tiêu chuẩn hàng đầu như:

  • FSSC 22000 dành cho sản xuất thức ăn vật nuôi: tiêu chuẩn Chứng nhận Hệ thống Quản lý An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm dành cho sản xuất thức ăn vật nuôi
  • GLOBAL G.A.P CFM: Tiêu chuẩn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt toàn cầu dành cho chế biến thức ăn hỗn hợp
  • BAP Feed Mills: Tiêu chuẩn thực hành nuôi trồng thủy sản toàn cầu dành cho chế biến thức ăn vật nuôi
  • FAMI-QS: tiêu chuẩn hệ thống Chất lượng và An toàn chuyên biệt cho Thành phần Thức ăn 
  • GMP+ FSA: Tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt để đảm bảo an toàn thức ăn vật nuôi 
  • IFFO: Chương trình chứng nhận và tiêu chuẩn toàn cầu về cung cấp bột cá và dầu cá có trách nhiệm (IFFO RS). Nó dành cho nguyên liệu thô và sản xuất an toàn các thành phần cho nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và trực tiếp sản xuất các sản phẩm tiêu dùng
  • FSMA: Tiêu chuẩn của Đạo luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm được Tổng thống Obama ký thành luật vào ngày 4 tháng 1 năm 2011 đối với Thức ăn, Thực phẩm, các sản phẩm sản xuất và nhập khẩu vào thị trường Mỹ

TÌM HIỂU DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN CỦA CHÚNG TÔI DÀNH CHO CÁC CÔNG ĐOẠN KHÁC CỦA CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM 

GỬI YÊU CẦU CỦA BẠN VỀ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN TRONG CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHO VẬT NUÔI 

TẠI ĐÂY