thương mại

CÁC CHỨNG NHẬN TRONG CÔNG ĐOẠN THƯƠNG MẠI 

Bureau Veritas cung cấp một loạt các dịch vụ kiểm nghiệm, giám định và đánh giá chứng nhận độc lập hoạt động trên phạm vi rộng lớn và đa dạng trong ngành nông sản thực phẩm.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện từ Nông trại đến bàn ăn giúp giảm thiểu rủi ro trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Mạng lưới toàn cầu gồm các phòng thí nghiệm hiện đại và đội ngũ giám định viên, đánh giá viên có trình độ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn với một bộ hoàn chỉnh các dịch vụ liên quan đến sản phẩm, cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro độc đáo và an tâm xuyên suốt các công đoạn trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Đối với công đoạn thương mại, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận các tiêu chuẩn sau:

  • BRCGS Agents & Brokers: Tiêu chuẩn Toàn cầu của Hiệp hội Bán lẻ Anh cho các doanh nghiệp phi sản xuất trong ngành thực phẩm và bao bì bao gồm Môi giới, Đại lý, Nhập khẩu / Xuất khẩu
  • IFS Broker: Tiêu chuẩn tính năng quốc tế cho các đối tác thương mại bao gồm nhà môi giới, đại lý và nhà nhập khẩu
  • GLOBAL G.A.P CoC: Tiêu chuẩn Thực hành Nông nghiệp Tốt Toàn cầu cho Quy trình Giám sát Nguồn gốc để xác định trạng thái của sản phẩm trong toàn bộ quy trình, từ trang trại đến nhà bán lẻ
  • ASC / MSC CoC: Tiêu chuẩn của hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản / Hàng hải về Quy trình Giám sát Nguồn gốc nhằm vào các nhà chế biến, thương nhân, các công ty chuỗi cung ứng xử lý các sản phẩm được chứng nhận ASC
  • Organic hữu cơ: tiêu chuẩn cho các nhà sản xuất thực phẩm hữu cơ và các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ khác bao gồm nhà cung cấp hạt giống, nông dân, nhà chế biến thực phẩm, nhà bán lẻ và nhà hàng
  • FSMA: Tiêu chuẩn của Đạo luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm được Tổng thống Obama ký thành luật vào ngày 4 tháng 1 năm 2011 đối với Thức ăn, Thực phẩm, các sản phẩm sản xuất và nhập khẩu vào thị trường Mỹ

TÌM HIỂU DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN CỦA CHÚNG TÔI DÀNH CHO CÁC CÔNG ĐOẠN KHÁC CỦA CHUỖI CUNG ỨNG THỰC PHẨM 

GỬI YÊU CẦU CỦA BẠN VỀ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN TRONG CÔNG ĐOẠN THƯƠNG MẠI 

TẠI ĐÂY