tracibility

CÁC TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN ĐẾN YÊU CẦU TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CHO THỰC PHẨM

Bureau Veritas cung cấp một loạt các dịch vụ kiểm nghiệm, giám định và đánh giá chứng nhận hướng tới bền vững dành cho ngành Thực phẩm và Nông sản bao gồm an toàn thực phẩm, chất lượng, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm xã hội.

sustainabilitys

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận các tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc:

  • GLOBAL G.A.P IFA: tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu cho trang trại tích hợp
  • Tiêu chuẩn BAP: tiêu chuẩn Thực hành Nuôi trồng Thủy sản Tốt nhất 
  • Tiêu chuẩn ASC: tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản 
  • MSC Fishery: tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý hải sản biển cho hoạt động đánh bắt hải sản biển
  • Responsible fishing: tiêu chuẩn đánh bắt có trách nhiệm
  • Organic hữu cơ: tiêu chuẩn cho các nhà sản xuất thực phẩm hữu cơ và các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ khác bao gồm nhà cung cấp hạt giống, nông dân, nhà chế biến thực phẩm, nhà bán lẻ và nhà hàng.
  • RSPO Supply Chain: Tiêu chuẩn sản xuất Dầu cọ bền vững trong Chuỗi cung ứng Dầu cọ dành cho các nhà sản xuất Dầu cọ trên thế giới
  • FSA- theo nền tảng của SAI: FSA (Đánh giá tính bền vững của trang trại) là một công cụ mới có hiệu quả cao cung cấp cho các công ty trong chuỗi giá trị thực phẩm và đồ uống trên toàn thế giới - một công cụ đơn giản, đơn giản để đánh giá các thực hành bền vững và giúp cung cấp ngày càng nhiều sản phẩm nông nghiệp được trồng bền vững.

TÌM HIỂU THÊM DỊCH VỤ KHÁC LIÊN QUAN TỚI CÁC CHỨNG NHẬN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GỬI YÊU CẦU CỦA BẠN VỀ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN CÁC TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN YÊU CẦU TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CHO THỰC PHẨM

TẠI ĐÂY