mttnbskdv

CÁC TIÊU CHUẨN VỀ MÔI TRƯỜNG, TÀI NGUYÊN BIỂN, SỨC KHỎE ĐỘNG VẬT

Bureau Veritas cung cấp một loạt các dịch vụ kiểm nghiệm, giám định và đánh giá chứng nhận hướng tới bền vững dành cho ngành Thực phẩm và Nông sản bao gồm an toàn thực phẩm, chất lượng, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm xã hội.

sustainabilitys

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đánh giá chứng nhận các tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu về môi trường, tài nguyên biển, sức khỏe động vật:

 • ISO 14001: Tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường. Các tiêu chuẩn dành cho các công ty và tổ chức thuộc bất kỳ loại hình nào yêu cầu các công cụ thực tế để quản lý trách nhiệm môi trường của họ.
 • ISO 50001: Hệ thống quản lý năng lượng. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu để thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý năng lượng (EnMS). Kết quả dự kiến là cho phép tổ chức tuân theo cách tiếp cận có hệ thống để đạt được sự cải tiến liên tục về hiệu suất năng lượng và Hệ thống quản lý năng lượng.
 • GLOBAL G.AP IFA: tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu cho trang trại tích hợp
 • Tiêu chuẩn BAP: tiêu chuẩn Thực hành Nuôi trồng Thủy sản Tốt nhất 
 • Tiêu chuẩn ASC: tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng thủy sản 
 • MSC Fishery: tiêu chuẩn của Hội đồng Quản lý hải sản biển cho hoạt động đánh bắt hải sản biển
 • Responsible fishing: tiêu chuẩn đánh bắt có trách nhiệm
 • Organic hữu cơ: tiêu chuẩn cho các nhà sản xuất thực phẩm hữu cơ và các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ khác bao gồm nhà cung cấp hạt giống, nông dân, nhà chế biến thực phẩm, nhà bán lẻ và nhà hàng.
 • Đánh giá an sinh vật nuôi Animal welfare: Trong bối cảnh lạm dụng thực phẩm tràn lan và sự phát triển nhanh chóng của thực hành ăn chay hoặc thuần chay, các chuỗi thực phẩm nông nghiệp đang điều chỉnh các thông số kỹ thuật của họ để cung cấp cho người tiêu dùng những đảm bảo mới về phúc lợi động vật trong vòng đời của họ.

  Ngày càng có nhiều tổ chức mong muốn được đánh giá trên toàn bộ chuỗi sản xuất (chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ). Các cuộc đánh giá này chủ yếu dựa trên 5 quyền tự do cơ bản của động vật do OIE (Tổ chức Thế giới về quyền lợi động vật) ban hành.
 • Gluten free: tiêu chuẩn Gluten Free dành cho các nhà sản xuất và các công ty đánh giá đối với sản phẩm thực phẩm không có chứa Gluten

TÌM HIỂU THÊM DỊCH VỤ KHÁC LIÊN QUAN TỚI CÁC CHỨNG NHẬN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

GỬI YÊU CẦU CỦA BẠN VỀ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN CÁC TIÊU CHUẨN LIÊN QUAN YÊU CẦU MÔI TRƯỜNG, TÀI NGUYÊN BIỂN, SỨC KHỎE ĐỘNG VẬT

TẠI ĐÂY