Chemical Safety Analyse with confidence

An toàn hoá chất

Tự tin với mọi loại thử nghiệm

Sản phẩm tiêu dùng được sản xuất có dùng hóa chất bị hạn chế đều phải được kiểm soát bởi các quy định khác nhau của chính phủ - có nghĩa là chúng phải trải qua một bộ quy trình kiểm tra chuyên biệt toàn diện.

CÁCH TIẾP CẬN CỦA CHÚNG TÔI

Với mạng lưới các phòng thí nghiệm chuyên gia toàn cầu, Bureau Veritas là công ty hàng đầu về thử nghiệm phân tích hóa chất cho các sản phẩm tiêu dùng.

Các báo cáo thử nghiệm của chúng tôi cung cấp bằng chứng đáng tin cậy về sự hiện diện của các chất có mức độ lo ngại cao (SVHC), giúp cung cấp thông tin trong quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm. Báo cáo này cũng giúp các nhà sản xuất tra đổi thẳng thắn nhà cung cấp và người tiêu dùng, đồng thời cũng thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của họ.

Các chương trình thử nghiệm này đặc biệt phù hợp với các sản phẩm bán lẻ có giá trị thương hiệu cao và thời hạn sử dụng dài. Chúng tôi đánh giá tất cả các chất trong danh sách có độ lo ngại cao (SVHC) và các chất sắp đưa vào danh dách này – hiện bao gồm hơn 1.000 chất – cho phép các nhà sản xuất lập kế hoạch trước về sự phát triển của chất SVHC và các danh sách chất bị hạn chế khác.

Chúng tôi có thể phân tích các hóa chất như:

•   Azo dyes
•   Lead
•   Cadmium
•   Nickel
•   Chromium VI
•   DMFu
•   Formaldehyde
•   PAHs
•   SCCP
•   PCP
•   TeCP
•   Perfluorinated and Polyfluorinated Chemicals PFCs (PFAS) dựa trên các phụ chất PFOS, PFOA và các chất khác có liên quan.

Chúng tôi tự hào là một trong những công ty chuyên nghiệp dẫn đầu về dịch vụ thử nghiệm theo các chương trình:

ĐIỀN THÔNG TIN CỦA BẠN TẠI ĐÂY
CHÚNG TÔI CÓ THỂ GIÚP GÌ CHO BẠN