• Bureau Veritas Hợp Tác Cùng Suntory Pepsico: Hành Trình Xanh Với Nhà Máy Thứ 6 Tại Việt Nam

  News

  Bureau Veritas Hợp Tác Cùng Suntory Pepsico: Hành Trình Xanh Với Nhà Máy Thứ 6 Tại Việt Nam

  05.07.24
 • Strong Start To The Year; 2024 Outlook Confirmed

  Press release

  Khởi đầu ấn tượng; Khẳng định triển vọng năm 2024

  05.02.24
 • Bureau Veritas Announces The Opening Of Our New Sustainability Hub In South East Asia

  News

  Bureau Veritas Khai Trương Trung Tâm Phát Triển Bền Vững Tại Đông Nam Á

  05.27.24
 • 2024 Global Energy Transition: Tripling Up In A VUCA World

  News

  Báo Cáo Chuyển Đổi Năng Lượng Năm 2024

  07.07.24