atex n dsear

ATEX & DSEAR

Chúng tôi đảm bảo rằng các khu vực nguy hiểm của bạn đạt tuân thủ và an toàn theo ATEX và DSEAR

ATEX VÀ DSEAR LÀ GÌ?

ATEX là tên được đặt cho hai Chỉ thị Châu Âu để kiểm soát khí gây cháy nổ. Hai chỉ thị 99/92 / EC (ATEX 137) liên quan đến các yêu cầu tối thiểu để cải thiện sức khỏe và bảo vệ an toàn cho người lao động có nguy cơ gặp phải khí gây cháy nổ và được thực hiện ở Anh thông qua các Quy định về Khí quyển và Khí quyển Nguy hiểm (DSEAR) .

ĐẠT ĐƯỢC TUÂN THỦ VỚI ATEX VÀ DSEAR

Là đối tác trong việc tuân thủ ATEX và DSEAR của bạn, Bureau Veritas có các kỹ năng, hệ thống và kinh nghiệm để đảm bảo các khu vực nguy hiểm được tuân thủ và an toàn.

Chúng tôi hỗ trợ các công ty đạt được và duy trì sự tuân thủ với khí gây cháy nổ (ATEX) và các chất nguy hiểm và Quy định về khí gây cháy nổ (DSEAR) 2002 cho khí gây cháy nổ.

CÁC QUY ĐỊNH CỦA ATEX VÀ DSEAR

Cho dù các hoạt động công việc của bạn tạo ra hoặc giải phóng khí hoặc hơi dễ cháy, chẳng hạn như phun sơn xe, hoặc bạn xử lý các bụi hữu cơ như bột ngũ cốc hoặc gỗ, chúng tôi làm việc như một phần mở rộng của nhóm của bạn để giúp đáp ứng luật pháp liên quan cho ngành của bạn và giảm nguy cơ chấn thương nghiêm trọng.

Chúng tôi vận hành các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất, với tài liệu rõ ràng, chính xác và cách tiếp cận nhất quán có thể được cung cấp.

BUREAU VERITAS - CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN RỦI RO ATEX & DSEAR

Chúng tôi có thể cải thiện quản lý tài nguyên và tài chính cho các hoạt động bảo trì và cung cấp sự các dịch vụ của bên thứ ba độc lập, nhằm đáp ứng các yêu cầu về ATEX & DSEAR của bạn, tại khu vực hoạt động của bạn hoặc khách hàng của bạn.

Ngoài các dịch vụ ATEX & DSEAR, Bureau Veritas là công ty hàng đầu thế giới về thử nghiệm, đánh giá và chứng nhận (TIC) và có hơn 190 năm kinh nghiệm để hỗ trợ bạn với hầu hết mọi nhu cầu.

NHẬN BÁO GIÁ VỀ DỊCH VỤ ATEX & DSEAR

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI